(StudentTorget.no):

Dette kommer frem av et NIFU-notat med tall fra Kandidatundersøkelsen av mastere et halvt år etter eksamen 2017. Undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av november 2017 til slutten av februar 2018.

 

Blant nyutdannede mastere er arbeidsledigheten i november 2017 (ca. 8 prosent) på om lag på samme nivå som blant nyutdannede i november 2015 (ca. 9 prosent). For noen faggrupper er det en tendens til forbedring i situasjonen, men det gjelder ikke fagfeltet naturvitenskapelige og tekniske fag.

 

Totalt er ledigheten i fagfeltet naturvitenskapelige og tekniske fag 15 prosent, med 16 prosent blant sivilingeniørene og 14 prosent blant realistene. Blant personer utdannet i IKT-fag er 14 prosent arbeidsledige, en like høy andel som i geofag.

 

Kvinner har generelt lavest ledighet, men det er særlig stor kjønnsforskjell i andel arbeidsledige i naturvitenskapelige og tekniske fag.

 

For de andre større fagområdene var andelen arbeidsledige ca. et halvt år etter eksamen

  • 3 prosent i helse- og sosialfag og pedagogiske fag
  • nær 6 prosent i økonomisk-administrative fag
  • 7 prosent i humanistiske og estetiske fag
  • 9 prosent i juridiske fag
  • nær 10 prosent i samfunnsfag

 

Av de større fagområdene har humanistiske og estetiske fag, samfunnsfag og realfag høyest samlet mistilpasning et halvt år etter eksamen, med nær tre av ti mistilpassede. Humanistene har høyere andel undersysselsatt eller i irrelevant arbeid enn de fleste andre, men ikke spesielt høy arbeidsledighet.

 

Også sivilingeniører har mange mistilpassede, i alt 26 prosent. De har minst like høy arbeidsledighet som realistene, men lavere andeler som er i irrelevant arbeid eller er undersysselsatt.

 

Lavest andel mistilpassede et halvt år etter eksamen er det blant mastere i økonomisk-administrative fag, pedagogiske fag og helse- og sosialfag, med 12-14 prosent mistilpassede. Dette er i tråd med 2015-undersøkelsen.

 

Kvinner har samlet noe lavere mistilpasning enn menn. Det er på grunn av høyere arbeidsledighet blant menn enn kvinner, og på tross av at kvinner har høyere andel undersysselsatte enn menn.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: