(StudentTorget.no):

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av de mer enn 140 000 som søkte er nær 125 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har nesten åtte av ti (98 277) søkere fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg. Det er sendt ut 4 176 flere tilbud enn i 2017.

 

– I fjor møtte 7,6 prosent flere studenter enn det var planlagte studieplasser. Jeg er bekymret for tilbudet disse studentene får nå institusjonene tilbyr langt flere studieplasser enn de har kapasitet til. Det blir som sild i tønne. Plassmangel gir seg utslag i både redusert studiekvalitet og økt frafall, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

 

LES OGSÅ: Disse studiene øker og faller mest i 2018

 

Han mener at det fremdeles er overbooking til en rekke studier.

 

– Her har institusjonene bommet stort flere år på rad, noe som fører til overfylte forelesningssaler og mangel på leseplasser, sier Mikalsen.

 

– Dette er spesielt problematisk ved de praksistunge profesjonsutdanningene. År etter år ser vi at få praksisplasser skaper problemer for studentene. Dette er de samme utdanningene regjeringen sier at de ønsker å satse på», avslutter Mikalsen.


 

Lærestedene sender ut et langt større antall tilbud enn de har studieplasser. Antall tilbud er basert på tidligere erfaring om hvor stor andel av de som får tilbud i hovedopptaket faktisk møter opp når studiet starter. Ved hovedopptaket 2018 har institusjonene overbooket med hele 69,5 prosent mot 68,5 prosent i 2017.

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet