(StudentTorget.no):

Eurostudent er en undersøkelse som kartlegger studenters levekår i Europa, og i Norge er det Statistisk sentralbyrå (SSB) som gjennomfører undersøkelsen. Av nyeste undersøkelsen, Eurostudent VI, kommer det frem at 65 prosent av studentene i Norge er fornøyde eller svært fornøyde med undervisningskvaliteten.

 

Men bak dette gjennomsnittet skjuler det seg store forskjeller mellom de ulike studieretningene og lærestedene.

 

Hele 86 prosent av studentene ved Norges Handelshøyskole oppgir at de er fornøyde eller svært fornøyde med kvaliteten på undervisningen. I motsatt ende svarer kun 52 prosent av studentene ved Høgskolen i Bergen det samme.

 

Blant de ulike fagretningene er det tilnærmet tredelt i blant de som har høyest andel studenter som er fornøyde med undervisningskvaliteten, der gjennomsnittet ligger rundt 70 prosent. Dette dreier seg om studenter innen bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag, studenter som tar naturvitenskapelige fag, matematikk eller informasjons- og datateknologi, samt studenter i humanistiske og estetiske fag.


 

I fagretningene med lavest andel fornøyde studenter ligger gjennomsnittet på rundt 60 prosent. Dette er studenter innen tekniske fag, ingeniørfag eller håndverksfag, studenter innen helse eller sosialfag, samt studenter som tar  lærerutdanning eller pedagogikk.

 

LES OGSÅ: Disse studiene øker og faller mest i Samordna opptak 2018

 

Lærestedene med høyest- og lavest andel fornøyde stuenter

Utdanningsinstitusjon Andel fornøyde studenter (prosent)
Norges Handelshøyskole 86
NMBU 78
Handelshøyskolen BI 75
Universitetet i Oslo 69
Universitetet i Bergen 69
Universitetet i Agder 69
(Andre institusjoner) 67
NTNU 66
Gjennomsnitt 65
Høgskolen i Lillehammer 62
Universitetet i Tromsø 61
Høgskolen i Østfold 60
Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo MET) 56
Nord Universitet 56
Universitetet i Stavanger 54
Høgskolen i Bergen 52

(Kilde: Eurostudent, Statistisk sentralbyrå)

 

LES OGSÅ: Bachelorstudiene hvor flest og færrest fullfører graden

 

Fagretningene med høyest- og lavest andel fornøyde stuenter

Fagretning Andel fornøyde studenter (prosent)
Bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag 70
Naturvitenskapelige fag, matematikk eller informasjons- og datateknologi 69
Humanistiske og estetiske fag 69
Samfunnsfag og journalistikk 66
(Andre fagfelt) 66
Gjennomsnitt 65
Tekniske fag, ingeniørfag eller håndverksfag 62
Lærerutdanning og pedagogikk 61
Helsefag eller sosialfag 60

(Kilde: Eurostudent, Statistisk sentralbyrå)

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet