I Norge, er det stor etterspørsel etter folk med fagskoleutdanning.

NHOs kompetansebarometer viser at 53 prosent av medlemsbedriftene mangler fagskoleutdannede. Dette er en økning fra fjorårets kompetansebarometer, og NHO har gjentatte ganger oppfordret til å ta fagskoleutdanning.

Det er igangsatt flere tiltak det siste året, som skal gjøre fagskoleutdanning mer attraktivt.

Ett av tiltakene er at man nå får studiepoeng, også for fagskoleutdanning.

Den 29. november kunngjorde Kunnskapsdepartementet nye tiltak i ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

Den nye forskriften innebærer at fagskoleutdanninger nå også får gradsbetegnelser:

 

  • Ettårig fagskoleutdanning (60 og 90 studiepoeng) får nå betegnelsen «fagskolegrad».
  • Toårig fagskoleutdanning (120 studiepoeng) får betegnelsen «høyere fagskolegrad».

 

De engelske betegnelsene blir «professional degree» og «higher professional degree».

Som følge av endringene i forskriften om høyere yrkesfaglig utdanning, får uteksaminerte studenter rett til nytt vitnemål, med de nye gradsbetegnelsene frem til 31. desember 2020.

Dette forutsetter at det ikke har skjedd store innholdsmessige endringer i utdanningen og at den er NOKUT-godkjent/akkreditert.

Fagskolene kan be den uteksaminerte kandidaten om å dekke kostnadene til å utstede nytt vitnemål selv, men prisen skal gjenspeile fagskolenes reelle kostnader ved å skrive ut det nye vitnemålet.