I 2018, rapporterte studentene at de i gjennomsnitt brukte 16,2 timer per uke på organiserte læringsaktiviteter og 18,8 timer per uke på egenstudier, viser resultatene av Studiebarometeret 2018.

Det utgjør en gjennomsnittlig tidsbruk til studier på totalt 34,5 timer.

Studentene rapporterte samtidig at de i gjennomsnitt brukte 7,9 timer per uke på betalt arbeid.

Det er imidlertid store forskjeller på studentenes studieinnsats på tvers av utdanningstypene.

Odontologi-/tannlegestudenter rapporterer flest timer per uke på faglige aktiviteter (48 timer), etterfulgt av politi- og medisinstudenter (45 timer).

De fem utdanningstypene med lavest faglig tidsbruk ligger alle under 30 timer i uken. Sosiologistudentene rapporterer færrest timer per uke på faglige aktiviteter (25 timer).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø mener noen av studiene må legge lista høyere for studentene sine.

I de fagene der antallet timer er lavt, bør en skru opp forventningene, sier hun til forskerforum.no.

– Lista er lagt for lavt, hvis du kan studere i 20-30 timer i uka og slippe unna med gode karakterer.

På tvers av alle studieretninger, har heltids mastergradsstudenter høyere total studieinnsats (36,8 timer per uke) enn bachelorgradsstudentene (32,9 timer per uke):

 

Organiserte læringsaktiviteter Egenstudier Totaltid Betalt arbeid

Bachelorstudenter

17,2

16,4

32,9

8,0

Masterstudenter

14,8

22,4

36,8

7,9

Totalt

16,2

18,8

34,5

7,9

 

I tabellene under, ser du de fem utdanningstypene som bruker gjennomsnittlig flest og færrest timer på faglige aktiviteter totalt per uke. Gjelder kun heltidsstudenter.

 

Topp 5 - flest timer per uke

 

Utdanningstype Antall timer per uke
Odontologi 48
Medisin 45
Politi 45
Arkitektur 44
Farmasi 42

 

Topp 5 - færrest timer per uke

 

Studieretning: Antall timer per uke
Sosiologi 25
Idrett 26
Antropologi 27
Språk 28
Sosialfag 29

 

(Kilde: Studiebarometeret 2018)