I år har 99.319 søkere totalt fått tilbud om studieplass gjennom hovedopptaket til Samordna opptak. Dette utgjør over 1000 flere søkere enn i fjor.

Av disse, fikk 57.482 søkere tilbud om studieplass på førstevalget sitt (Samordna opptak).

Dette betyr at flere kvalifiserte søkere får studieplass enn tidligere. Hele 82,1 prosent av de kvalifiserte søkerne fikk tilbud om studieplass i år, sammenlignet med 78,7 prosent i 2018 (SO).

Behovet for kunnskap er økende og verdien av høyere utdanning stor. Vi trenger kunnskap som løser samfunnsutfordringer, som klimakrisen og eldrebølgen, sa Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), i en pressekonferanse om opptak til høyere utdanning på OsloMet tirsdag.

Antallet søkere ved årets hovedopptak gikk ned fra 140.701 søkere i 2018, til 137.277 søkere i 2019. Det betyr at det var 3424 færre søkere i år, en nedgang på -2,4 prosent (SO).

Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning og antallet kvinner øker.

Fra i fjor, gikk antallet kvinner som tar høyere utdanning opp 0,5 prosent. Av de som søkte høyere utdanning i år, er 59,2 prosent kvinner og 40,8 prosent menn.

Sterkest nedgang i antall søkere så vi blant menn i alderen 24-34 år (SO).

Av totalt 137.277 søkere, var 121.018 søkere kvalifiserte for opptak til minst ett studium (SO). 21.699 kvalifiserte søkere står nå uten studieplass.

Står du uten studieplass, kan du søke på restplasser gjennom Samordna opptak fra lørdag 20. juli kl. 10.00. Suppleringsopptaket gjennomføres 29. juli, og det vil så bli gjennomført opptak to ganger i uka frem til begynnelsen av september.

 

Flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen

Flere kvalifiserte søkere søker seg til lærerutdanningene enn tidligere.

I år, har 11.377 søkere fått tilbud om plass ved lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningen. Dette er en økning fra 2018.

Jeg er veldig glad for at mange dyktige unge har lyst til å bli lærer. Det viser at læreryrket har blitt mer attraktivt, sier Nybø i en pressemelding

Det var i år en nedgang i antallet menn som ble tilbud studieplass ved lærerutdanningen, på 38 søkere totalt.

Norske studenter velger tradisjonelt. Jeg ønsker at flere menn skal søke seg til lærerutdanningen. Det er viktig at barn har rollemodeller de kan se opp til, både menn og kvinner, sa Nybø under pressekonferansen tirsdag.

 

Flere får tilbud om plass på sykepleierstudiene

Hele 7255 søkere har fått tilbud om studieplass på sykepleierstudiene i 2019. Dette er en økning på 3,7 prosent fra 2018.

Det ble i år gitt 260 flere tilbud om plasser på sykepleierutdanningen. Dette har blant annet sammenheng med at det i år er 225 flere studieplasser på studiet.

I år, ble det innført strengere krav til søkere som skal ta sykepleierutdanning, som nå måtte ha minimum karakteren 3 i norsk og matte fra videregående, og minimum 35 skolepoeng (karaktersnittet fra videregående skole ganget med ti).

Det er en økning i antallet som får tilbud om studieplass ved sykepleierstudiene på 3,7 prosent, tross i nye krav, sa Nybø under pressekonferansen tirsdag.

I 2019, var det 1.880 færre søkere til helsefag, en nedgang på -4,8 prosent.

Nedgangen var størst på sykepleierstudiene, hvor vi så en nedgang på hele -18,7 prosent, sammenlignet med året før. Dette utgjorde 2.948 færre søkere enn i 2018 (SO).

 

Informasjonsteknologi øker mest

Informasjonsteknologi (IKT) er studieretningen hvor antallet tilbud om studieplasser øker mest, en økning på hele 9,3 prosent fra i fjor.

Kvinneandelen på studier i informasjonsteknologi fortsetter også å stige, fra 26,8 prosent i 2018, til 28,8 prosent i 2019.

Vi står foran store utfordringer i fremtiden, både når det gjelder klima, miljø og helse. På alle disse områdene vil smart bruk av teknologi kunne spille en avgjørende rolle, sier Nybø. 

Andre teknologiske utdanninger har en samlet nedgang i antall studietilbud på 4,4 prosent.

Realfagene har en nedgang i antall studietilbud på cirka 7 prosent.

 

Interesse for teknologi og programmering

Maren Spongsveen Lund (19), skal studere informasjonsteknologi ved OsloMet, og Hajin Barzingi (27), skal studere for å bli dataingeniør ved OsloMet denne høsten.

Begge de kommende studentene er interesserte i teknologi og gleder seg til å begynne å studere.

Jeg valgte informasjonsteknologi, fordi det er et fag som interesserer meg. Jeg hadde IT som valgfag på videregående. Det var noe jeg fikk til og som var gøy, forteller Maren.

Maren er interessert i teknologi og programmering. På spørsmål om hva hun gleder seg mest til ved å begynne på universitetet, så svarer hun at hun gleder seg til å ta fag i temaer hun faktisk er interessert i.

På universitetet, slipper du å ha fag som du ikke syns er gøy, som samfunnsfag og historie. Her kan jeg drive med det jeg syns er gøy: programmering, sier Maren.

Hajin er fascinert av teknologi og ønsket å være en del av den teknologiske endringen som foregår i dag.

Jeg ser så mye rart i hverdagen, som kunne vært effektivisert eller digitalisert. Jeg syns også det er gøy å lære hvordan datamaskiner fungerer, sier Hajin.

Hajin er utdannet lærer. På de nye læreplanene, som kommer i 2020, står det at elevene blant annet skal lære programmering.

Jeg ønsker å få god kompetanse innenfor programmering, forteller Hajin.

Hajin har tatt forkurs til ingeniør, og syns realfag er spennende. Hun gleder seg til å lære mye nytt, når hun begynner å studere.

Jeg gleder meg til fadderuka, å bli kjent med folk, og å lære noe nytt. Jeg tror at det meste av det andre kommer litt av seg selv, sier Hajin.

 

Skal vurdere rangering av søkere til høyere utdanning

Regelverket, som ligger til grunn for rangeringen av søkere til høyere utdanning, skal nå evalueres og vurderes. Rapporten skal være klar i begynnelsen av 2020, og gjøres av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Vi er i gang med en helhetlig gjennomgang av regelverket for rangering, noe som inkluderer alle kvoter og tilleggspoeng i systemet for opptak.

Resultatet av gjennomgangen vil kunne få effekt tidligst ved opptak til studieåret 2020/2021, og resultatet fra undersøkelsen til NIFU vil bli tatt med inn i dette arbeidet, sier Nybø i en annen pressemelding.