I 2019, rapporterte studentene i Norge at de i gjennomsnitt brukte 16,4 timer i uken på organiserte læringsaktiviteter og 18,4 timer i uken på egenstudier – som til sammen utgjør 34,2 timer per uke.

Dette kommer frem av den årlige studentundersøkelsen Studiebarometeret, som NOKUT gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Det er imidlertid store forskjeller på studentenes studieinnsats på tvers av grad- og utdanningstyper.

De gjennomsnittlige heltids mastergradsstudentene bruker 35,9 timer på studiene per uke. Samtidig, bruker heltids bachelorgradsstudenter 33 timer per uke.

Som du kan se i tabellen under, er andelen organiserte læringsaktiviteter høyere på bachelorstudiene enn masterstudiene (hhv. 17,3 og 15,0), mens masterstudentene bruker mer tid på egenstudier.

 

Organiserte læringsaktiviteter Egenstudier Totaltid Betalt arbeid

Bachelor

17,3

16,3

33,0

8,0

Master

15,0

21,3

35,9

8,1

Totalt

16,4

18,4

34,2

8,0

(Kilde: Studiebarometeret 2019)

 

Undersøkelsen viser at studieinnsatsen varierer stort på tvers av de ulike utdanningstypene.

Det er Arkitektur- og odontologistudentene som bruker mest tid på studiene. De oppgir at de i gjennomsnitt bruker 47–48 timer på studier i uken.

Deretter, kommer studentene på medisin- og politistudier (43–44 timer) og masterstudenter innen sykepleie (42 timer).

De fem utdanningstypene som bruker minst tid på studiene, ligger alle under 30 timer i uken i snitt. Dette gjelder studentene innen historie/filosofi, sosiologi, idrett, språk og pedagogikk.