Mer enn 150.000 søkere har i år søkt studieplass gjennom Samordna opptak.

I år, ser vi en økning i antall søkere til høyere utdanning på +8,7 prosent, eller rundt 12.000 søkere, fra i 2019. Dette utgjør 2,6 søkere per studieplass, sammenlignet med i fjor hvor antallet var 2,4 søkere per studieplass.

Det finnes totalt 58.513 studieplasser, og søkere kan velge mellom 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler i Norge.

Erfaringer fra tidligere kriser viser at flere ønske å utdanne seg når tidene er dårlige. Koronakrisen er ingen unntak, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i en pressemelding fredag.

I år, er det rekordmange søkere til høyere utdanning. Det er gode nyheter, fordi Norge trenger godt utdannede folk i alle sektorer i årene som kommer, forteller han videre.

Norge skal gjennom en langvarig omstilling. Både for den enkelte og for samfunnet er det viktig at flere kommer inn i arbeidslivet. Utdanning er nøkkelen for å få det til, sier Asheim.

Søkernes alder varierer fra 18-87 år, men over halvparten av søkerne er 22 år eller yngre. Det er en økning i antall søkere i alle aldersgrupper, men størst prosentvis økning ser vi hos søkere i midten av 20-årene.

Vi ser også en økning på over 10 prosent i antallet søkere som kommer rett fra videregående skole.

Antallet utenlandske søkere til norske studier er det cirka samme som i fjor, men det gjenstår å se hvor mange av disse som dukker opp ved studiestart.

 

Flere søker samfunnsfag, mediefag, historiefag og økonomisk-administrative fag

Den største økningen i antallet søkere var i år til historiefag (+22,5 prosent), mediefag (+23,7 prosent), samfunnsfag (+21,5 %) og økonomisk-administrative fag (+24,8 prosent).

For alle disse fagene, ser vi en økning på over 20 prosent.

Også antallet søkere til landbruksstudier (+18,4 prosent), realfag (+12,0 prosent) og IKT (+13,7 prosent) øker.

For studier innen informasjonsteknologi (IKT), tilsvarer dette 860 flere førstevalgsøkere.

I koronakrisen, har den gode digitale kompetansen og infrastrukturen i Norge vært avgjørende for at vi har greid å holde hjulene i gang. I sektorer og bransjer hvor digitale arbeidsmetoder er mulig, har de blitt tatt i bruk i stor stil - på rekordtid, sier Ashheim.

Siden 2015, har regjeringen gitt mer penger til IKT-relaterte studieplasser. Det er bra at flere søker seg dit, tilføyer han.

  

Antallet søkere til helseutdanningene øker

I år ser vi en økning i antall søkere til helsefagene på +4,1 prosent, eller 1551 førstevalgsøkere. Hver fjerde søker har helsefag som førstevalg.

Sykepleierutdanningen, som i fjor hadde en nedgang i antall søkere på -18,7 prosent, øker i år med +5,8 prosent. Nesten hver tiende søker har sykepleierutdanning som førstevalg, og det utdannes hvert år flere sykepleiere enn året før.

Til profesjonsstudier innen medisin, ser vi en økning på hele +16,7 prosent.

Helsevesenet står i frontlinjen i møte med den internasjonale pandemien. Det gleder meg å se at det viktige arbeidet alle ansatte i helse- og omsorgssektoren vår inspirerer så mange til å søke en helsefaglig utdanning. Vi trenger hver eneste en av dem, både nå og i tiårene som kommer, sier Asheim i en pressemelding.

Nedgangen i antall søkere til sykepleierutdanningen i fjor skyldtes de nye karakterkravene i norsk og matte, og årets tall viser at søkere fort tilpasser seg nye karakterkrav.

Faglig sterke kandidater til sykepleierutdanningen vil bidra til å styrke kvaliteten på både utdanningen og tjenestene, sier Asheim.

  

Færre søker seg til lærerutdanning, juridiske fag og reiseliv

Til lærerutdanningen, ser vi en nedgang i antall førstevalgsøkere på -8,1 prosent. Dette utgjør 1148 færre søkere enn i 2019.

I antall søkere til barnehagelærerutdanningen ser vi en nedgang på -7,3 prosent, til grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn på - 5,2 prosent, til grunnskolelærerutdanning 5. – 10. trinn på -12,9 prosent, og til lektorutdanning 8. – 13. trinn på -9,3 prosent.

En god skole er det viktigste tiltaket vi har for å gi alle barn og unge et godt grunnlag for å leve gode og selvstendige liv, sier Asheim i en pressemelding fredag.

– I fremtiden, trenger vi flere dyktige lærere, og jeg skulle selvfølgelig ønske at det var flere som søkte seg til disse utdanningene i år.

Til de juridiske fagene, ser vi en nedgang i antall søkere på -1,4 prosent, eller 114 færre førstevalgsøkere enn i 2019. Hovedsakelig skyldes denne en nedgang i antall søkere til politiutdanningen. Her ser vi en nedgang i antall førstevalgsøkere på hele -18,3 prosent.

Til reiseliv, ser vi en nedgang i antall søkere på nesten 10 prosent (-9,8 prosent). Vi så også en tilsvarende nedgang i fjor.

Roar Olsen, direktør i UNIT, sier i en pressekonferanse fredag, at denne nedgangen derfor ikke skyldes kun utbruddet av koronavirus, som har gått hardt utover reiselivsbransjen.

  

Fagskolene en del av opptaket for første gang

For første gang, er fagskolene nå en del av det samordna opptaket. Totalt 30 fagskoler, 25 offentlige og 5 private fagskoler, kan du nå søke på gjennom Samordna opptak.

Totalt, utgjør dette cirka 9700 studieplasser, fordelt på 353 studier, og i år var antallet søkere litt færre enn det. Hele 9432 søkere har i 2020 søkt seg til fagskolene gjennom Samordna opptak. Det tilsvarer én søker per studieplass.

Opptaket til fagskolene vil være klart allerede den 20. mai 2020.

Hele 83,6 prosent av alle søkerne har teknologiske fag og helsefag som sitt førstevalg. Totalt 60,7 prosent søker seg til teknologiske fag, og 22,9 prosent til helsefag.

Det har vært viktig for regjeringen å synliggjøre bedre det fantastiske fagskoletilbudet vi har i landet. Derfor er fagskolene for første gang en del av Samordna opptak, sier Asheim.

Dette gjør det enklere for folk å finne tilbud ved fagskolene, noe som forhåpentligvis fører til flere søkere i årene fremover, forklarer han, og presiserer at han ønsker at flere fagskoler skal bli en del av Samordna opptak i fremtiden.

  

Flest kvinner søker seg til høyere utdanning

Fortsatt søker flest kvinner seg til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler, og i 2020 var fordelingen på 59,3 prosent kvinnelige søkere og 40,7 prosent mannlige søkere.

I 2019, var fordelingen på 59,2 prosent kvinnelige søkere og 40,8 prosent mannlige søkere, og fordelingen kan sies å holde seg stabil.

Til fagskolene, er det flest menn som søker seg, og fordelingen her var på 31,8 prosent kvinnelige søkere og 68,2 prosent mannlige søkere.

Helsefagene og de pedagogiske fagene er fortsatt mest populære blant kvinner. Fag innenfor realfag, teknologi og informasjonsteknologi er mest populære blant menn.

Til slutt, ønsker vi å presisere at dette ikke de endelige søkertallene for høyere utdanning for 2020. Det gjenstår fortsatt å sjekke om søkere er kvalifiserte for studiene de har søkt på, og søkerne kan fortsatt omprioritere rekkefølgen på studiene frem til den 1. juli. 

Kilder: Samordna opptak, Kunnskapsdepartementet.