Fredag den 24. april ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort.

Her ser du hvilke studier som hadde det høyeste antallet førstevalgsøkere (søkere som hadde dette studiet som førstevalg).

På topp finner vi siviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen, med hele 2112 førstevalgsøkere. 

 

Studiene med flest søkere i 2020

I tabellen finner du de 10 studiene som har flest førstevalgsøkere, rangert fra studiene med flest til færrest førstevalgsøkere i 2020:

 

Studie Studiested Antall studieplasser Antall førstevalgsøkere
Siviløkonomutdanningen Norges handelshøyskole (NHH) 500 2 112
Rettsvitenskap Universitetet i Bergen (UiB) 380 1 968
Rettsvitenskap (jus), høst Universitetet i Oslo (UiO) 224 1 888
Sykepleie, Oslo OsloMet 477 1 365
Medisin, høst Universitetet i Oslo (UiO) 110 1 236
Sykepleie, Trondheim NTNU 240 1 140
Arkitekt Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) 60 1 133
Psykologi, profesjonsstudium Universitetet i Tromsø (UiT) 49 1 129
Sykepleie, Bergen, høst Høgskulen på Vestlandet (HVL) 185 1 121
Kriminologi, årsstudium Universitetet i Oslo (UiO) 24 1 120