(StudentTorget.no):

 

Fredag den 24. april ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort. Her ser du hvilke studier som hadde det høyeste antallet førstevalgsøkere (søkere som hadde dette studiet som førstevalg). På topp finner vi siviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen, med hele 2112 førstevalgsøkere. 

 

Studiene med flest søkere i 2020

I tabellen finner du de 10 studiene som har flest førstevalgsøkere, rangert fra studiene med flest til færrest førstevalgsøkere i 2020:

 

Studie

Studiested Antall studieplasser Antall førstevalgsøkere

Siviløkonomutdanningen

Norges handelshøyskole (NHH)

500

2 112

Rettsvitenskap

Universitetet i Bergen (UiB)

380

1 968

Rettsvitenskap (jus), høst

Universitetet i Oslo (UiO)

224

1 888

Sykepleie, Oslo

OsloMet

477

1 365

Medisin, høst

Universitetet i Oslo (UiO)

110

1 236

Sykepleie, Trondheim

NTNU

240

1 140

Arkitekt

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

60

1 133

Psykologi, profesjonsstudium

Universitetet i Tromsø (UiT)

49

1 129

Sykepleie, Bergen, høst

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

185

1 121

Kriminologi, årsstudium

Universitetet i Oslo (UiO)

24

 

1 120

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet