(StudentTorget.no):  

 

Fredag den 24. april 2020 ble søkertallene fra Samordna opptak offentliggjort. Samordna opptak opererer ikke med begrepet «populære studier», men de kan vise til tall på studier med flest førstevalgssøkere per studieplass og flest førstevalgssøkere per studium. 

 

Under ser du en oversikt over de 10 studiene som hadde flest førstevalgssøkere per studieplass:

 

Studie Studiested Planlagt antall studieplasser Antall førstevalgssøkere per studieplass
 Kriminologi, årsstudium  Universitetet i Oslo (UiO)  

24

 

46,7

 Filosofi, politikk og økonomi  Universitetet i Oslo (UiO)   

15

 

37,5

 Psykologi, profesjonsstudium  Universitetet i Tromsø (UiT)  

49

 

23,0

 

Økonomi og ledelse, deltid

 OsloMet  20  

22,0

 

Økonomi og ledelse

 OsloMet  20  

21,1

 

Paramedisin

 Høgskolen i Østfold (HIØ)

30

 
 

20,9

 

Arkitekt

 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)  

60

 

18,9

Psykologi

Universitetet i Stavanger (UiS)

37

18,6

 

Informatikk

 Universitetet i Bergen (UiB)  

10

 

18,4

 

Psykologi, høst

 Universitetet i Oslo (UiO)  

65

 

17,2

 

Alle søkerne kan endre på prioriteringen av studier frem til 1. juli 2020. Det betyr at studentene som hadde disse studiene som førstevalg nå, har muligheten til å endre på dette, og sette et annet studie som førstevalg. Tallene du ser her ikke er de endelige tallene for hvor mange som har hatt de ulike studiene som førstevalg, og kan bli noe endret etter den 1. juli. De kan derimot gi oss en indikasjon på hvilke studier det kommer til å bli størst konkurranse om plassene til høsten. 

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet