Er poenggrensa på drømmestudiet i forhold til dine karakterer? Fortvil ikke, du kan likevel komme inn!

 

Spesiell vurdering er aktuelt når det er grunn til å tro at opptakgrunnlaget ikke gir et riktig bilde av din kompetanse. Hvis du for eksempel driver idrett på toppnivå mens du går videregående skole, og får store hull i undervisningen din grunnet samlinger og konkurranser, kan du søke om spesiell vurdering.

Det er ikke bare toppidrettsutøvere som kan få spesiell vurdering, men det er et krav om at du har generell studiekompetanse, samt at du faller inn under en eller flere av disse kategoriene:

- Du har et annet morsmål enn norsk

- Du har en kronisk sykdom, som for eksempel epilepsi eller psoriasis

- Du har en funksjonshemning

- Du har opplevd dødsfall i nær familie eller andre traumatiske hendelser som har påvirket dine prestasjonsevner på skolen.

Søknadsfrist for denne kvoten er 1. mars. Les mer på: www.samordnaopptak.no

Kilde: Kaleidoskopet