Ingeniør- og lærerutdanningenes frafallsstatistikk viser at om lag halvparten av de nye studentene slutter i løpet av første semester.

Det trengs ingeniører og teknisk kyndige mennesker i landet, men hvis utviklingen fortsetter, kan det bli langt mellom de virkelig kvalifiserte kandidatene, melder Aftenposten.

Høsten 2007, stilte 556 ingeniørstudenter til studiestart på Høgskolen i Oslo.

Dekan Per Øystein Staff ved ingeniørutdanningen har hittil i år skrevet ut 301 vitnemål, altså litt over halvparten. Men flere av studentene kan ha brukt mer enn normert tid på å fullføre studiene.

Datalinjen er dårligst med sine 29 prosent, mens best gjennomføring har kjemifagene som ligger på 70 prosent.

Vi er opptatt av å finne årsakene til dette, sier Staff til avisen.

 

Så mange fullfører:

✔ 27,2 prosent av bachelorstudentene på universitetene fullførte på tiden (tre år) i 2009.

✔ 53,9 prosent av bachelorstudentene på høyskolene fullførte studiet på tiden i 2009.

✔ Blant masterstudenter, fullførte 39,5 prosent av universitetsstudentene på tiden (to år) i 2009.

✔ 28,3 prosent av masterstudentene på høyskolene fullførte på tiden i 2009.

 

Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2009, Kunnskapsdepartementet.

 

Taust om frafallet

Kunnskapsdepartementets tall viser at under en tredjedel av bachelorstudentene på universitetene og rundt halvparten av høgskolestudentene gjennomfører studiene på normert tid.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) etterlyser tiltak og oppmerksomhet rundt frafallet.

Frafallet i høyere utdanning er det nesten ingen som snakker om. Vi er bekymret. Dette er kostbart både for studenten og samfunnet, sier leder Anne-Karine Nymoen i NSO til Aftenposten.

NSO har ved å ta utgangspunkt i frafalllet på ingeniørutdanningene og den gamle allmennlærerutdanningen regnet ut hvor mye dette koster samfunnet, og kommet fram til at det koster samfunnet minst 224 millioner kroner.


 

Lav kvalitet

Nymoen mener det ikke satses nok på bachelorutdanningen, fordi det er mer prestisje i å satse på master- og doktorgradsstudenter.

Hun tenker også at lærestedene har for få virkemidler for å heve kvaliteten.

Vi trenger mer kunnskap om årsakene. Jeg tror det skyldes for lite oppfølging tidlig i studiet, sier Nymoen.

Det finnes ikke tall for hvor mange som avbryter studiene helt eller som bruker lengre tid, men ved ingeniørutdanningen i Oslo regner de med at rundt 6 av 10 fullfører til slutt.

Nå har det blitt satt i gang et prosjekt, hvor hensikten er å fange opp frafallende datastudenter – og få vite mer om de sammensatte grunnene til frafallet.

Frafallet er størst det første året, sier førsteamanuensis Ulf Uttersrud.

– Årsakene kan være sykdom, at de ha fått jobb, eller at studenten vil bli med en kamerat på jordomseiling. Noen drar fordi kjæresten har fått studieplass et annet sted, andre fordi studiet ikke var slik de trodde.

Mange har heller ikke klare nok mål. Det er et press om å ta høyere utdanning, men ofte er ikke motivasjonen på plass, påpeker førsteamanuensisen.

Han mener det å skylde på dårlige lærere og feil undervisning blir en for lettvint løsning.

Mange har ikke klart for seg hva de vil og hva det koster å gjennomføre. Vi ser at mange studenter med bakgrunn fra Sørøst-Asia, India, Vietnam og Thailand har en helt annen arbeidsmoral, sier han.


 

Alarmerende tall

Direktør Terje Mørland i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) påpeker at de kun har sett detaljert på frafallet i ingeniørutdanningen og lærerutdanningen, og at tallene ikke gjelder generelt.

Han mener allikevel at tallene krever oppmerksomhet.

Samfunnet ville vært tjent med mer oppmerksomhet på frafallet enn vi har i dag. Det gjelder både Kunnskapsdepartementet, lærestedene og oss, sier Mørland.

Han mener at noe av frafallet både er hensiktsmessig og naturlig, men at tallene allikevel er høyere enn ønskelig.

Noe frafall er ønsket og naturlig. Det er bevisst lagt til rette for at studenter kan gå fra et studium til et annet. Men selv om deler av frafallet er naturlig, er disse tallene alarmerende, sier Mørland.

Kilde: Aftenposten