Norge kommer dårlig ut i en ny rangering av universiteter og høgskoler i verden. Dårligst gjør  Handelshøyskolen BI det, med sin 1927. plass.

– Vi kjenner ikke til denne rangeringen. Men vi ser at dette er en universitetsrangering. Som vitenskapelig handelshøyskole stiller vi med andre forutsetninger enn universitetene. Det er også vanlig praksis at potensielle deltakere selv får mulighet til å avgjøre om de vil delta i slike rangeringer. Det har ikke skjedd her, sier BIs informasjonsdirektør Janne Log, som ikke er nevneverdig bekymret for rankingresultatene.

Den nye rangeringen, University Ranking by Academic Performance (URAP), er gjennomført av tyrkiske Middle East Technical University, og tar for seg 2000 universiteter og høgskoler i verden.

Oppskriftsmessig har norske utdanningsinstitusjoner endt blant de 3-400 beste i verden, og flere av norske universiteter plasserer seg nettopp her. Universitetet i Oslo blir nummer 106, og Universitetet i Bergen ender på en 204. plass. NTNU plasserer seg på en 272. plass.

Rankingkriteriene er basert på antall vitenskapelige artikler, forskningsmessige siteringer, forskningsmessig kvalitet og internasjonalt samarbeid (alle fra ISI-databasen), samt samlet vitenskapelig produksjon (fra Google Scholar).

Ikke overraskende er det Harvard University som topper lista, mens Johns Hopkins University tar andreplassen. Canadiske University of Toronto er nummer tre.

Rankingen over verdens universiteter og høgskoler:

1. Harvard University
2. Johns Hopkins University
3. University of Toronto
4. Stanford University
5. University of Washington, Seattle
6. University of California. Berkeley
7. University of California, Los Angeles
8. University of Oxford
9. University of Michigan, Ann Arbor
10. University of Tokyo
11. University of Cambridge
12. University of Pennsylvania
13. MIT
14. Columbia University
15. University of California, San Diego
106. Universitetet i Oslo
204. Universitetet i Bergen
272. NTNU
444. Universitetet i Tromsø
891. UMB
970. Universitetet i Stavanger
1179. Norges Veterinærshøyskole
1836. Høgskolen i Oslo
1927. Handelshøyskolen BI

 

Kilde: tu.no