(StudentTorget.no):

Av elevene på yrkesrettede linjer på videregående skole er det kun 50 prosent som fullfører programmet. De siste årene har nesten en fjerdedel droppet lærlingtiden etter vg2 for å ta et tredje påbygningsår, men en høy andel av disse oppnår hverken fagbrev eller generell studiekompetanse.
 
Regjeringen ønsker nå å utvide «Y-veien» for å redusere det store frafallet fra fag- og svennebrev-programmene. Dette vil gi flere elever med yrkesfaglig bakgrunn mulighet til å studere ved universiteter og høyskoler. 
 
 

Motstridende meldinger

 
I dag kan man med fagbrev eller svennebrev søke seg til ingeniørstudier via «Y-veien». Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

 

SKEPTISK: Nestleder i NSO, André Almås Christiansen, mener utvidelsen av Y-veien kan føre til at kvaliteten på høyere utdanning kan bli svekket. 

 

- Å utvide Y-veien for flere vil være en viktig motivasjon for få flere til å fullføre fag- og svennebrev. Vi har svært gode erfaringer med Y-veien fra ingeniørfag og det viser seg at de beste studentene er de som har tatt fagbrev før de går i gang med videre studier, sier hun til Aftenposten.

Dersom den foreslåtte stortingsmeldingen trer i kraft, vil elever med fagbrev fra elektro og naturbruk konkurrere med elever fra studiespesialiserende programfag om studieplass ved norske høyskoler og Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås.
 
Lederen i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, mener forslaget om å senke opptakskravene for høyere utdanning er motstridende i forhold til Halvorsens tidligere uttalelser om å gjøre påbygningsåret tilgjengelig for alle som har fag- og svennebrev.
 
- Disse forslagene henger ikke sammen. Det er ikke mulig å fremme kvalitet gjennom både å gi flere yrkesfagelever anledning til å oppnå generell studiekompetanse og samtidig svekke betydningen av den samme kompetansen, sier Ragnhild Lied til Aftenposten.
 
 

- En dårlig idé

 
Norsk Studentorganisasjon er for flere Y-veier, men det er viktig at disse er spesialtilpassede løp. NSO mener at å gi de med fagbrev konkurransegrunnlag gjennom opptak til spesielle studier er en dårlig idé, og ikke det samme som Y-veiene i dag.
 
- Y-veien skal være et spesialtilpasset løp som gjør at studentene som er tatt opp gjennom Y-veien og de som har generell studiekompetanse har like forutsetninger for å fullføre sitt studie. Ved en formalisering kun gjennom opptak og ikke innhold i studiet, frykter vi at studentene ikke får de nødvendige kunnskapene for å fullføre høyere utdanning, sier NSOs nestleder André Almås Christiansen i en pressemelding.
 
NSO skriver at det er viktig å anerkjenne den kompetansen man har etter å ha gått studiespesialiserende på samme måte som man anerkjenner den kompetansen man har etter å ha fått et fagbrev.
 
De tror konsekvensene av det nye forslaget kan være at man på sikt enten får en svekket kvalitet på høyere utdanning, siden man må tilpasse seg studenter uten studiekompetanse. De frykter også at man får en akademisering av yrkesfagene siden dette blir nødvendig for at elevene skal kunne forberede seg til høyere utdanning.
 
-  Kompetanse er noe du må opparbeide deg, ikke noe du kan bli tildelt uten videre. Det bør være muligheter for at også de med yrkesfag opparbeider seg kompetansen som skal til for å komme inn på høyere utdanning, men NSO er svært skeptisk til å gi automatisk adgang til de med fagbrev, sier Almås Christiansen.

LES OGSÅ: Vil tredoble prisen på privatisteksamener