(StudentTorget.no): 

Blant sivilingeniørstudentene ved NTNU hadde hele 93,9 prosent av årets studenter sikret seg jobb allerede før mastergraden var fullført, viser Teknologiportens årlige arbeidsmarkedsundersøkelse. Det vil si at det kun er 6,1 prosent av ingeniørstudentene som ikke har et jobbtilbud før masteroppgaven er levert. 
 
- Jeg er veldig fornøyd med at sivilingeniørstudentene er så attraktive i næringslivet og at nesten alle har mulighet til å begynne rett i jobb etter endt studie. Det viser at det fremdeles er stor etterspørsel etter sivilingeniører, noe som er motiverende og gøy å se, sier leder for Teknologiporten, Mathias Pedersen i en pressemelding.
 
Han understreker også at bedriftene har blitt flinkere til å jobbe med rekruttering. Sammen med den høye etterspørselen etter ingeniørstudenter, lover dette godt for alle ingeniørstudenter ved NTNU som nærmer seg slutten av studietiden. 
 
Teknologiporten skriver i sin pressemelding at det er en tydelig sammenheng mellom karaktersnitt og attraktivitet på arbeidsmarkedet. Toppstudentene med gjennomsnittskarakterer mellom A og B får over dobbelt så mange jobbtilbud som studenter med et snitt mellom C og D. Toppstudentene får også gjennomsnittlig 55 000 kroner mer i årslønn, ifølge Teknologiportens undersøkelse. 
 
- Vi kan se at bedriftene kjemper hardt om de aller beste studentene, som får både høyere lønn og flere valgmuligheter, sier Pedersen. 
 

LES OGSÅ: Disse ingeniørene er mest ettertraktet