(StudentTorget.no):

Mange kjenner til teorien om «Mozart-effekten», som kort og greit går ut på at klassisk musikk bidrar til å fremme prestasjoner. I dag snakkes det mer om en generell musikkeffekt, men er det virkelig sånn at radioen kan bli din beste venn i eksamenstiden?

Gunn Vigdis Værnes er musikkterapeut, psykoterapeut og spesialpedagog ved Musikk som Kommunikasjon og Relasjon i Oslo. Hun forteller at musikken har mange bruksområder i eksamentiden, både ved å komme i gang med selve eksamenslesingen, men også med tanke på å dele opp leseøktene, og å få tatt seg pauser underveis.

– Har du vansker med å komme i gang, kan det du liker av musikk hjelpe deg til å «samle opp lyst» til å lese og å få ned stressnivået i forhold til det som eventuelt måtte hindre deg i å komme i gang, men du kan også bruke musikk aktivt underveis i lesingen, enten som bakgrunn når du leser, ellers kan du også ganske enkelt bruke melodi og rytme i ei låt du liker for å memorere stoff du trenger å huske.

Værnes har mange års arbeidserfaring med bruk av musikk for å tilrettelegge for utvikling av ressurser. Hun mener musikken er en god inspirator, både når vi trenger å komme i aktivitet, men også når vi trenger å koble ut og slappe av.

– Det er viktig å gi seg selv det vi trenger av ny næring og inspirasjon til å gå videre, og slik er det vel i forhold til eksamenslesing også. Den typen bruk av musikk jeg skisserer opp nå, kan hjelpe oss til å bli mer bevisste på de ulike mentale prosessene som ligger i det å komme i gang med aktivitet, opprettholde aktivitet og å kunne ta seg skikkelige pauser underveis.

 

Bruk musikken som «knagger»

Musikk er en naturlig del av hverdagen vår, og vi møtes av melodier i alle former hvor enn vi ferdes, det være seg på kjøpesenteret, på bussen eller på trening. På noen steder og situasjoner er likevel stillheten i sentrum, og i eksamenstiden blir det fort timer hvor du kun hører din egen pusting på biblioteket eller lesesalen. Her kan musikk i ørene være løsningen på rastløshet, gi nye impulser og trigge tankespinn. Men hvorfor det?

 

Slik finner du din eksamensmusikk

 

- Bruk musikken på samme måte som du bruker tankekart som en studie- og læreteknikk: Noe som hjelper deg til å organisere og strukturere informasjon.​

​- Lytt til musikken mer aktivt, og bli kjent med hva musikken gir deg.​

- Lage et slags musikk-kart, som du kan bruke på ulike måter gjennom leseøkta, og som du også senere kan bruke når du skal gå tilbake og huske.​

- Å kombinere utfylling av tankekart med stoff du skal gjennom fra pensum og musikk-kart samtidig, kan også være en innfallsvinkel.​

- Bruk rytmen og bevegelsene i musikken sammen med farger når du fyller ut forskjellige tankekart/temakart underveis i den enkelte økten.​

- Du kan også kombinere musikk og tegning/maling som pauseaktivitet underveis i arbeidsøktene. Det er en fin måte å gi tankene dine muligheter til å slappe av på. Ofte dukker det da opp nye innfallsvinkler for det vi jobber med i leseøktene.​

- Bruk musikk som et språk for alt det «ordløse» i oss – et uttrykk når ordene ikke strekker til for det vi bærer på.​

- På samme måte kan musikk være et praktisk redskap for å gjøre innlæringsprosessen mer «levelig» for oss, og som kan hjelpe oss til å ta mer kontroll over det vi ønsker å oppnå.​

- På Internett finner du mer informasjon om hvordan musikk og musikkterapeutisk tilnærming kan hjelpe deg i forhold til læringsprosesser.


Kilde: Musikkterapeut Gunn Vigdis Værnes

 

 

– Musikk er bygget opp med og organisert rundt «knaggene» melodi, rytme og tempo, og uttrykk, og det er det som gjør at musikk på ulike måter appellerer til oss både fysisk og psykisk gjennom sansene våre. Når vi skal konsentrere oss om for eksempel eksamenslesing, så kan musikk være med på å gi oss «knagger» å feste informasjonen på, siden musikk er noe som fanger oppmerksomheten vår og setter både intellektet, kroppen og følelsene våre i bevegelse. Musikk kan være en hjelp til igangsetting og opprettholdelse av mentale prosesser du trenger, sier musikkterapeut Værnes.

Under eksamensperioden er følelsen av stress ganske høy, og noen ganger også overveldende. Værnes mener at musikk kan være med å støtte opp under det å dempe stresset, fordi musikk er noe lystbetont for de fleste av oss.

– Musikk kan være et språk for oss å være i dialog med, for å bli mer bevisst på hvordan vi bruker sanseapparatet vårt. Med musikk får du et redskap du kan bruke til å finne et pusterom midt i alt du står oppe i, i hverdagen din. Den kan hjelpe deg til å organisere lesingen din, til å ta en ting om gangen og ikke gape over for mye.

 

Ingen fasit

Musikkterapeut Værnes mener det er en god idé å ta for seg de ulike musikktjenestene, og anbefaler i tillegg studenter som lurer på hvilken musikk som passer best som supplement til deres eksamenslesing å utforske flere uttrykk og stilarter og se hvilke impulser de gir deg.

– Kanskje du kan starte med musikk som minner deg om gode opplevelser i livet ditt? En sommerferie, en hyggelig kveld med venner, en tur på dansegolvet eller musikk du trives med å høre på radioen. Men det er et hav av musikk å ta tak i der ute, så er dette er jo en anledning til å bli kjent med musikk du ikke har hørt så mye på før også.

Det er dog ikke sikkert at musikken du hørte på i forrige uke, passer deg uka etter. Det er ingen fasit på hvordan en skal bruke musikk i slike sammenhenger, og det er veldig individuelt hva som gir deg det lille ekstra.

– Noen ganger er det ei avslappa låt som kan få deg til å huske bedre, andre ganger kan det være musikk med trøkk og driv som har det som skal til for at ting faller på plass for deg.Valg av musikk handler også veldig om hvilken dagsform du er i og hva slags stoff du skal jobbe med. Valget kan også endre seg ofte i løpet av leseøkta, noe som er ok fordi du da lærer deg selv å bruke musikk aktivt og se hvilke impulser som fungerer for deg, avslutter musikkterapeuten.