(StudentTorget.no):

I fjor ble det gransket 74 tilfeller av juks ved Universitetet i Oslo, og i 65 av tilfellene ble studenten funnet skyldig. Året før ble 38 saker innmeldt, mens det ble påvist juks i 32 av dem, skriver Aftenposten. 

Vanligvis dreier jukset seg om uredelig kildebruk og avskrift på hjemmeeksamener. 

– Det kan for eksempel være avskrift av andres oppgaver, av pensumkilder eller andre kilder man finner på nett, og så framstiller man stoffet som sitt eget, sier studiedirektør Monica Bakken ved Universitetet i Oslo. 

 

Skanner besvarelsene

Bakken vet ikke om det er flere enn tidligere som jukser, men sier universitetene er blitt flinkere til å avsløre dem som gjør det. 

Et dataprogram kalt Ephorus brukes for å sjekke om studenter har kopiert tekster. Besvarelsene mates inn i programmet og sjekkes mot andre kilder, som lærebøker fra pensum, lærebøker fra andre læresteder, repetisjonshefter og faglig relevante artikkelsamlinger. Programmet oppdateres stadig med flere kilder etter hvert som de blir funnet. 

Øyvind Berdal, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) synes det er bra at det fokuseres på å ta juksemakerne. 

- Det å studere dreier seg om å få et godt læringsutbytte, det gjør man ikke ved å jukse, men ved hardt arbeid og god veiledning og oppfølging fra institusjonen, snarveier gagner ingen, sier han til Aftenposten.


 

  • Ved Universitetet i Stavanger ble 22 studenter avslørt i å jukse i fjor, noe som er 7 flere enn året før.

  • I Bergen ble det i fjor rapportert om 33 saker, mot 16 året før, altså over en dobling i tilfeller av juks.

  • Høgskolen i Oslo og Akershus gransket 38 saker, og i 33 av dem ble studenten funnet skyldig og ble utestengt fra skolen. Fem av sakene er fortsatt under gransking.

  • Ved Handelshøgskolen BI ble det innmeldt 35 saker, hvorav 9 så langt har blitt avslørt som juks. To saker er frafalt, mens de resterende 24 er til behandling. Året før ble totalt 22 studenter tatt i juks.

  • NTNU gransket 14 studenter for juks i fjor, og fant 11 av disse skyldige. De resterende tre sakene er fortsatt under granskning.

    LES OGSÅ: Skippertak - StudentTorgets skippertaksguide