(StudentTorget.no):

Eksamenskarakteren gir deg tydelig beskjed om hva sensoren synes om kvaliteten på verket ditt, men den ensomme bokstaven sier ingenting om hvorfor du havnet i den ene eller andre enden av skalaen.   

Suzanne Nordgård, fagpolitisk ansvarlig i Studentparlamentets arbeidsutvalg ved HiOA, mener en begrunnelse burde følge alle eksamenskarakterer – uten at man skal trenge å søke om det.

– Vi oppfordrer alle til å be om begrunnelse, og håper at det vil skape et press slik at begrunnelsene etterhvert vil komme automatisk, sier hun til Khrono.no.

På Studentparlamentets blogg står følgende oppfordring:

«Felles for alle er at man som student har rett til begrunnelse på eksamen, så benytt deg av den. En begrunnelse kan være veldig lærerik og dessuten kvalitetssikrer det fastsetting på din karakter. Så benytt deg av din rett uansett hva slags karakter du har fått!» 

Nordgård mener den viktigste grunnen til å be om begrunnelse er at det kan være svært lærerikt.

– Noen setninger om hva som var bra og hva som var dårlig i besvarelsen vil være nyttig og gi et godt læringsutbytte for de fleste studenter, uansett om de har gjort det godt eller dårlig, sier hun til Khrono.no.

Det er «Lov om universiteter og høgskoler», som regulerer adgangen til å klage på karakterer. Her er et utdrag av paragrafene som omhandler dette:

§ 5-3. Klage over karakterfastsetting – rett til begrunnelse 

Punkt 1:
Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner.

Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse, dersom kandidaten får meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort.

Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

Punkt 2-2:
Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.