(StudentTorget.no):

Tidligere har det vært mulig for alle studenter å ta «konteeksamen» ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Høsten 2012 innførte de derimot nye regler som gjør at det er kun de som stryker eller har godkjent fravær på eksamen som kan ta fornyet eksamen. 

Dette har nå ført til at studenter som ikke føler seg godt nok forberedt til eksamen, stryker med vilje for å få tatt eksamen ved et senere tidspunkt.

Studentparlamentet ved HiOA ønsker derfor få tilbake den tidligere ordningen, der man kunne ta konteeksamen selv uten å ha strøket.

- Det intense eksamensløpet er ikke en unnskyldning, men en forklaring på hvorfor mange velger å stryke med vilje. Hvis man har litt mer rom mellom hver eksamen, er det klart dette kan forebygge at studenter stryker med vilje, sier Studentparlamentets leder Eline Stølan til Khrono.no.

 

Under 5 prosent får bedre karakter

Årsaken til at høgskolen gjennomførte endringene, var at svært mange av de som meldte seg opp til konteeksamen ikke møtte, og at utgiftene til konteeksamenene ble for høye for skolen.

Anka Ødegaardshaugen leder seksjon for eksamen og studieadministrative systemer ved HiOA. Hun er tvilende til om hvordan ressursbruken er mer bortkastet nå til tidligere. Hun påpeker også at av de som tar eksamen på nytt for å forbedre karakteren er det under 5 prosent som oppnår en bedre karakter.

- Hensikten med konteeksamen er ikke at studentene skal kunne forbedre karakterene sine, det viktigste er å ta vare på de som er syke eller stryker, forteller Ødegaardshaugen til Khrono.

Eline Stølan og Studentparlamentet vil gjøre studentene bevisst på hvorfor man har konteeksamen, og dermed stoppe misbruket av ordningen. De vil ha et system for de som er ærlige og har et ønske om å virkelig bli gode, i følge Stølan. 


 

Ulik ordning hos utdanningsinstitusjonene

De ulike høgskolene og universitetene har ulik praksis for hvem som kan ta fornyet eksamen, eller såkalt konteeksamen. Mens alle får muligheten til å melde seg opp noen steder, er det kun de som stryker og/eller har gyldig fravær på eksamen som kan konte.

Stølan mener at det er feigt av HiOA å påstå at deres ordning er en god ordning, bare fordi fordi alle andre gjør det på den måten.

Ødegaardshaugen ser derimot ingen god grunn til å endre dagens ordning, og mener at de ikke bruker en strengere praksis sammenlignet med andre store utdanningsinstitusjoner.

— Flere steder kan man kun gå opp til utsatt eksamen om man har gyldig og dokumentert fravær, forteller hun til Khrono.no.