(StudentTorget.no):

Blind sensur har vært et viktig prinsipp for studentenes rettssikkerhet. I dag ble det endelig vedtatt i statsråd å innføre ordningen med blind sensur.
 
I dag er det mulig for institusjonene selv å velge hvilken dokumentasjon som skal følge med ved ny sensurering etter klage over karaktervedtak. De kan enten velge en ordning hvor klagesensor er orientert om opprinnelig karakter, eller en ordning hvor klagesensor ikke er kjent med denne karakteren, såkalt «blind sensur». Dette blir nå endret og blind sensur blir standarden.
 
- Rettferdig og lik behandling av klager på sensur er viktig for å ha tillit til systemet. Nå blir den beste løsningen spredd til alle institusjonene i landet. Studenter i Norge og deres rettssikkerhet blir vinnerne med dette grepet, sier nestleder i NSO André Almås Christiansen.
 

LES OGSÅ: Regjeringen gir makten tilbake til studentene

 

Oppretter fuskeregister

Seier for studentene

Rettssikkerheten til norske studenter blir styrket med innføringen av blind sensur, mener NSO-nestleder André Almås Christiansen

FOTO: NSO

Regjeringen har også foreslått å opprette et register som skal inneholde informasjon om utestengingsvedtak, Register for utestengte studenter (Rust). Registeret skal hindre at studenter som er tatt i fusk får anledning til å ta eksamen ved andre utdanningsinstitusjoner.

Lovforslaget innebærer at Kunnskapsdepartementet fastsetter hvordan informasjons-utvekslingen skal skje. Institusjonene vil få en plikt til å registrere vedtak i det nye registeret.
 

LES OGSÅ: Nå blir det lettere å kombinere barn og studier

 

Tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen

Regjeringen foreslår også å lovfeste tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen. Dette vil være aktuelt ved vitenskapelig uredelighet eller hvis en kandidat ikke oppfyller sine forpliktelser i doktorgradsavtalen. Forslaget inneholder også regler om klageadgang i slike saker. 
 
– Jeg vil presisere at hensikten med lovendringen ikke er å legge nye føringer på dette feltet, men kun å lovfeste gjeldende praksis. Dette vil gi større forutsigbarhet for både utdanningsinstitusjonene og kandidatene, sier kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen.
 


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: