(StudentTorget.no):

Rundt om på Norges høyere læresteder avholder fakultetene utsatte eksamener for de med "gyldig forfall".

 

Akkurat når, på hvilket grunnlag, og søknadsprosessen kan variere fra lærested til lærested, så vi anbefaler at du sjekker nærmere hva som gjelder på din skole, hvis du blir syk.

 

Gyldig forfall

Ved Universitetet i Oslo, har man rett til utsatt eksamen hvis du har blitt "akutt" syk, med sykdom som forhindrer deg i å møte til eksamen.

I tillegg til dette, regnes det også som gyldig forfall med dødsfall i nærmeste familie, som inntreffer tre uker eller mindre før eksamen. UiO regner ikke sykdom i eksamensforberedelsestiden, nervøsitet, søvnløshet eller lignende som gyldig grunn.

Ved OsloMet er det ikke spesifisert hva slags plager som gir eller ikke gir rett til utsettelse. Det er i stedet opp til legen som gir erklæringen, forteller rådgiver ved OsloMet Kristine Kvamme.

– Så lenge legen bekrefter at vedkommende var for syk til å møte til eksamen, så godtar vi det, forteller hun.

Det samme er praksis ved NTNU i Trondheim, forteller eksamenskoordinator der, Kjersti Listhaug.

OsloMet foretar en mer skjønnsmessig vurdering når det gjelder dødsfall i familien, da det kan være vanskelig å sette en allmenn regel for hvor nære familiemedlemmet var, og hvordan det påvirker studenten.


 

Hva gjør jeg?

Ved vanlig skoleeksamen uteblir man, og går i stedet til legen (se lenger ned). Har du allerede møtt opp til eksamen, men blir syk underveis, kan du velge om du vil trekke deg eller levere det du har rukket å skrive.

Hvis du velger å levere besvarelsen din til sensur, kan du ikke senere søke om utsatt eksamen. Hvis du i stedet vil trekke deg, ta kontakt med en av eksamensinspektørene, og signer for at du trekker deg. Du skal da ikke levere besvarelse.

Når du forlater eksamenslokalet, er det en god ide å gå direkte til lege.

 

Huskeliste ved sykdom under eksamen

 

– Gyldig forfall er sykdom eller dødsfall i nærmeste familie.

– Gå til legen samme dag om mulig. Hvis ikke du klarer det, ta kontakt med lege, og møt opp dagen etter.

– Ved muntlig eksamen, ta kontakt med fakultetet ditt og gi beskjed om forfall på grunn av sykdom.

– Send inn legeerklæringen så fort som mulig. Sjekk frister på ditt lærested!

– Ved muntlig- og hjemmeeksamen søkes oftest til instituttet, mens ved skoleeksamen søkes til fakultetet.

– Husk å skrive fullt navn og adresse, hvilket fag det var eksamen i, og hvilken dato eksamen var.

– Meld deg opp til utsatt eksamen.

 

 

Ved muntlig eksamen kan noen læresteder og fakulteter ønske at man ringer inn eller sender en e-post samme dag, og forteller at man er syk, da sensorene ellers vil bli sittende og spille tid. Deretter skaffer du deg en legeerklæring.

Ved hjemmeeksamen, legges det normalt opp til at man må ta den igjen neste semester hvis man blir syk. Du må da gå til legen snarest mulig og få legeerklæring, og så kontakte studiestedet og høre hvordan du trekker deg (med gyldig forfall), eller om ditt lærested gir mulighet for forlenget frist ved sykdom.

– For noen vil det være best å bare ta eksamen neste semester. Det er ofte instituttene selv som avgjør om det skal gis forlenget frist, forteller Kjersti Listhaug, eksamenskoordinator ved NTNU.


 

Datert legeerklæring

Undersøk med ditt lærested om du må ha vært hos legen samme dag, da noen læresteder krever dette. Handelshøyskolen BI har krav om at legeerklæringen skal dateres samme dag som eksamen.

Dersom du ikke får kommet deg til lege denne dagen, krever de at du kontakter lege denne dagen, slik at fraværet kan dateres tilbake i tid. I slike tilfeller må dokumentasjonen være datert senest første virkedag etter eksamen. De fleste læresteder godtar også uttalelse fra psykolog.

Kristine Kvamme ved OsloMet, påpeker at noen kan rett og slett være for syke til å komme seg til lege samme dag, men at det som er viktigst er at legeerklæringen omfatter eksamensdagen.

Også fristen for å levere legeerklæring kan variere fra lærested til lærested. Ved OsloMet skal den leveres eller poststemples senest en uke etter eksamensdato.

Ved Handelshøyskolen BI skal dokumentasjon for sykdom være studiestedet i hende innen fem dager etter eksamen.

Ved UiO krever visse fakulteter at dokumentasjonen er poststemplet innen tre virkedager.

Vær oppmerksom på at sykdom under hjemmeeksamen ikke automatisk gir rett til mer tid, selv med legeerklæring.


 

Sende inn dokumentasjon

Avhengig av om det er en skole-, muntlig- eller hjemmeeksamen, skal man sende legeerklæringen forskjellige steder. Universiteter opererer ofte med at man ved skoleeksamener søker til fakultetet, mens ved de andre to eksamensformene må man søke instituttet direkte.

Noen læresteder ønsker at man benytter spesielle søknadsskjemaer, som man må sende med legeerklæringen, for at informasjonen skal bli oversiktlig.

Ved OsloMet er det viktigste at den grunnleggende informasjonen er med når man sender inn sin dokumentasjon på sykdom, forteller rådgiver Kristine Kvamme:

– Det må fremgå hvilken student det gjelder, hvilken eksamen, og hvilken dato. Man kan ikke bare sende inn legeerklæringen uten videre forklaring.

Heller ikke NTNU har et bestemt skjema, men krever at du sender med informasjon om emne, dato, begrunnelse og dokumentasjon.

– Svar på søknaden kommer på StudentWeb etter at sensuren er falt på eksamenen. Da vil man kunne se at man har fått innvilget gyldig forfall, og at man kan melde seg opp til utsatt eksamen, forteller eksamenskoordinator Kjersti Listhaug ved NTNU.


 

Utsatt eksamen – men når?

Hvis du har fått innvilget rett til utsatt eksamen, kan det variere med et snaut halvår når denne avholdes. Ved UiO er det vanlig at utsatt eksamen avholdes senere samme semester eller i starten av neste.

Ved OsloMet får man sjelden ta utsatt eksamen samme semester.

– Ordinære eksamener avholdes jo hele året nå, ikke bare i slutten av semesteret, og noen ganger tar man bare eksamen sammen med de andre som tar den ordinært. Men ofte vil man ta utsatt eksamen i begynnelsen av neste semester, sier Kristine Kvamme ved OsloMet.

Ved NTNU i Trondheim, avholder de utsatte eksamener for emner som kun har én eksamen i året, tidlig i august. Disse "konte-eksamenene" gjelder i hovedsak for sivilingeniørfag. De andre fagretningene har normalt eksamen i slutten av hvert semester.

Ved alle læresteder gjelder det at du selv må melde deg opp til utsatt eksamen.