(StudentTorget.no):

Rundt klokken 12.30 i dag måtte studentene evakuere eksamenslokalene i teorifagsbygget ved Universitetet i Tromsø. Studentene fikk gå inn igjen etter et par minutter, men de fikk ikke lov til å fortsette med eksamensoppgaven.

Ny eksamen vil ikke bli avholdt før 6. juni, noe som betyr en forsinket sommerferie for de berørte studentene.

– Jeg har forståelse for beslutningen til universitetsledelsen, men det er samtidig veldig frustrerende. Dette var min siste eksamen før jeg skulle ta sommerferie, men nå må jeg lese mer og forberede meg å en ny eksamen, sier psykologistudenten Maja Bergman til NRK.

Eksamensreglementet sier at studentene ikke kan fortsette med eksamensoppgavene dersom de har snakket med andre under eksamen. De kan heller ikke få samme oppgave når de skal gjennomføre eksamen på nytt.

Kommunikasjonssjef ved UiT, Hanne Karde, sier til NRK at universitetet nå jobber med å lage et godt opplegg for de berørte studentene.