(StudentTorget.no):

Forskerforum har innhentet juksetall fra universitetene i Agder, Bergen og Oslo, samt NTNU og Høgskolen i Oslo og Akershus i perioden 2011 til 2016. Tallene viser at antall studenter som jukser på eksamen har steget betraktelig de siste fem årene.

Det er studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) som utvilsomt er verstingene på eksamensjuks. Den sentrale klagenemnda ved UiO opplyser att det kun var én student som ble tatt for juks i 2002, mens antallet var oppe i hele 70 i fjor.

HF-fakultetet alene sto for nesten 80 prosent av juksesakene ved UiO i 2016. Dette kan riktig nok delvis skyldes at de er blant UiOs største fakulteter. I tillegg er de er ansvarlige for emnet Examen philosophicum, som alle studenter må ta. Fakultetet bruker også ofte hjemmeeksamener, som er enklere å jukse på enn ved andre eksamensformer.

 

Får god hjelp fra dataprogram

Rådgiver Signe I. Thorstad ved UiO påpeker at antallet juksesaker begynte å øke da de begynte med plagiatkontrollsystemet Ephorus i 2011. Dette er et program som sjekker studentens tekst opp mot alt som ligger på nett, samt lærebøker og andre kilder som er lagt inn programmet manuelt. Fra 2011 til 2012 økte antallet som ble tatt for eksamensjuks ved HF-fakultetet fra 11 til 37 personer.

– Teknologien har selvfølgelig hjulpet oss i å ta flere. Det er nok plagiatkontrollprogrammet som gjør at vi har flere saker, ikke nødvendigvis at studenter er mer uærlige enn før, sier Thorstad til Forskerforum.

Hun forteller også at det er noen gjengangere i hva juksemakerne blir tatt for.

– Det er mye direkte avskrift fra lærebøker. Av og til setter de referanse etter et langt avsnitt der de bare har skrevet rett av, uten at det er noen markering av sitater. Det er mye bruk av bruk av internett, for eksempel wikipediasider og nettsider som forelesning.no.


 

Minst juks ved NTNU

NTNU i Trondheim kommer best ut av de fem utdanningsinstitusjonene som Forskerforum har sammenlignet. Til tross for å være Norges største universitet, hadde de i fjor kun elleve tilfeller av juks. Ved Universitetet i Agder var det tolv som ble tatt, og sytten ble tatt for juks ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

LES OGSÅ: Armbåndsur blir forbudt på eksamen

 

Juks får konsekvenser

Samtlige juksesaker blir behandlet av de sentrale klagenemdene ved de respektive universitetene og høyskolene. Hva som er konsekvensene for å bli tatt i eksamensjuks kan variere. Her er en oversikt over hva som ble straffen for juks ved de fire universitetene i fjor (angitt i prosent):

 

Annulering av eksamen og utestenging i ett semester: 40 %
Annulering av eksamen og utestenging i to semestre: 36 %
Bare annulering av eksamen: 19 %
Ingen reaksjon: 5 %