(StudentTorget.no):

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er målsettingen at alle skriftlige eksamener på sikt skal kunne gjennomføres på PC, og allerede i høst tok de i bruk Norges første lokale dedikert til avvikling av digitale eksamener.

Foreløpig er det derimot kun i de mest tekstbaserte fagene man får mulighet til å bytte ut penn og papir med en PC. Men ved Det juridiske fakultet studentene allerede nå gjennomføre alle eksamenene digitalt.

Det har hatt positiv innvirkning på tidsbruken under eksamen, men omleggingen til digital eksamensform har ikke hatt noen innvirkning på karakternivået, i følge en undersøkelse som fakultetet har gjennomført blant jusstudentene.

– Hvis denne utviklingen fortsetter, må vi kanskje ta en faglig vurdering på om vi skal kutte ned på eksamenenes varighet eller begynne å endre eksamenene, sier Gry Anita Hemsing, prosjektleder for digitale eksamener ved UiO, til DN.

I februar i år gjennomførte også Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås sine første digitale eksamener. Der fikk studentene selv velge om de ville ta i bruk PC fremfor penn og papir, siden tilbudet ble introdusert på kort varsel.

– De fleste har hittil valgt å avlegge eksamen digitalt, sier seksjonssjef Bodil Norderval i studieavdelingen ved NMBU til DN.