(StudentTorget.no):

Som fersk student kan det være vanskelig å vite hva man bør gjøre for å lykkes på eksamen og få en god karakter.Må man virkelig lese hele pensumlisten for å klare seg på eksamen? Når må man begynne eksamenslesingen? og sist men ikke minst: Hvordan skal man huske alt det hjernen har konsumert i ukene før du endelig sitter i eksamenslokalet med penn og papir foran deg?

For å hjelpe deg et stykke på vei har vi spurt fem tidligere studenter som har oppnådd minst en bachelorgrad i sine respektive fagfelt om hvordan de forberedte seg inn mot eksamen.

 

Sunniva Malene Opprann Persson

Bachelorgrad i prehospitalt arbeid - paramedic ved OsloMet.
– Jeg så over læreplanmålene og forsikret meg om at jeg hadde fått med meg det meste av pensum og sammenlignet det jeg hadde lest med forelesningsnotatene. Da gjaldt det å plukke ut de tingene som er relevant, for det sier seg selv at man ikke kommer gjennom absolutt alt. Jeg noterte gjerne de viktigste tingene i hvert kapittel, og uka før eksamen satt jeg gjerne sammen med kollokviegruppen og repeterte stoffet muntlig sammen med dem.

 

Les hele intervjuet med Sunniva her

 

Lasse Morstøl Vinje

Bachelorgrad i statsvitenskap ved NTNU i Trondheim.
– Hvordan jeg forberedte meg til eksamen henger sammen med hvordan jeg angrep et fag på. Ved å skynde meg langsomt gjennom hele semesteret kunne jeg med god samvittighet reise hjem rundt middagstider de siste dagene før eksamen. Som alle andre var jeg nervøs før eksamen, men aldri stresset. Det var alltid en god følelse å reise hjem og vinke adjø til desperate skippertakstudenter som hadde utsatt lesingen til de siste ukene. Det er nesten verdt strevet gjennom semesteret alene.

 

Les hele intervjuet med Lasse her

 

Rosa Engebrigtsen Bye

Bachelorgrad i utviklingsstudier ved OsloMet.
– De siste ukene før eksamen brukte jeg på å tegne/illustrere pensum. Tidslinjer og tankekart var for meg den beste måten forstå og få oversikt over pensum på. I tillegg hadde jeg alltid kollokviegrupper gjennom hele semesteret, hvor vi mest av alt diskuterte temaer og problemstillinger i faget.

 

Les hele intervjuet med Rosa her

 

Tor Anders Bye

Bachelorgrad i sosiologi ved NTNU i Trondheim.
– Jeg var nøye med å ta i bruk de ressursene jeg hadde rundt meg, spesielt medstudenter. Mot eksamenslutt var jeg delaktig i å organisere kollokviegrupper, hvor vi satte oss sammen og gikk gjennom stoffet som var aktuelt, og diskuterte det grundig. Slik kunne man både finne glede og frustrasjon i det samme som de andre også gjorde. Det gir deg også knagger på ting som du selv kanskje ikke ville greid å sette ord på like godt også.


 

Les hele intervjuet med Tor Anders her

 

Tobias Lønnerød Madsen

Bachelorgrad i dataingeniør ved NTNU på Gjøvik.
– Eksamensperiodene var alltid hektiske. Min strategi var å oppsummere hvert fag ned i maksimalt 2-4 sider med notater. På den måten tvang jeg meg selv til å forstå stoffet godt nok til å komprimere informasjonen, og jeg hadde full oversikt over alle temaer faget inneholdt. Nyttig både for å pugge til eksamen, men også for å friske opp hva man har lært i løpet av semesteret som har vært.

 

Les hele intervjuet med Tobias her