(StudentTorget.no):

I Studentundersøkelsen, som er gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas, oppgir hele én av seks at de har jukset på eksamen minst én gang. Da studentavisen Universitas undersøkte omfanget av eksamensjuks for ni år siden, svarte kun fem prosent at de hadde jukset på eksamen.

Arve Østgård i Sentio tror at det er flere som jukser enn de som har innrømmet det i undersøkelsen. Siden det kan være vanskelig å innrømme juks, selv i en anonym undersøkelse, er det rimelig å anta at det finnes mørketall bak resultatet i undersøkelsen.

Ved Oslomet var det 29 studenter som ble tatt for fusk i løpet av studieåret 2017/2018. Her er plagiat den vanligste formen av juks, men også bruk av ulovlige hjelpemidler.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) ble det meldt inn 64 saker om fusk i 2018. Også her var plagiat den vanligste formen for juks, og hele 56 tilfeller av dette ble avdekket ved hjelp av programmet URKUND, som automatisk sjekker innleverte tekster for plagiat.

Man har rett til å klage på beskyldinger om juks, men det er sjeldent at dette fører frem. Eyvin Sivertsen, som er leder for den sentrale klagenemda ved UiO, forklarer til Universitas at studentene som klager ofte skylder på misforståelser rundt vilkårene for kildehenvisning, eller at det er psykiske årsaker til at de har jukset.

Han forklarer videre at juks kan føre til annullering av eksamen, noe som resulterer i stryk. Ellers er det utestengelse i ett eller to semestre som gjelder. Straffen blir vurdert ut ifra omfanget av juksingen, i tillegg til studentens erfaring. Det er altså mer formildende om en fersk student som kommer rett fra videregående jukser, enn om det er mer erfarne studenter som gjør det.

Til slutt opplyser Sivertsen om noe som mange kanskje ikke vet. Det er nemlig ikke lov å plagiere seg selv. Du kan altså ikke kopiere formuleringer fra tidligere sensurerte oppgaver som du selv har skrevet – det blir også ansett som juks. Husk det til neste eksamen!

(Klide: Universitas.no)