(StudentTorget.no):

I de fleste fag er ikke målet å vurdere hvor godt studentene skriver, men hva de kan. Sensor pleier derfor ofte å se bort i fra tydelige slurve- eller skrivefeil, så du trenger ikke bekymre deg alt for mye for det ene begrepet du klarte å skrive feil under eksamen.

Men det er noen andre vanlige feil som ofte går igjen på skoleeksamen og som er med på å trekke ned karakterene.

Her er de vanligste feilene studentene gjør på skoleeksamen:

  • Studentene svarer ikke på oppgaven og har misforstått oppgaven/oppgaveteksten.

  • Studentene har ikke svart på alle oppgavene som de blir bedt om å svare på.

  • Studentene blander navn på teoretikere og husker ikke hvilke teoretikere som er knyttet til de ulike teoriene.

  • Studentene finner på nye navn til teoretikerne, hvis de ikke husker hva teoretikere heter eller hvordan navnene deres skrives. Da er det bedre å droppe navnet og skrive «teoretikeren» i stede.

  • Studentene synser mye og deler sine personlige meninger. De bruker allmennkunnskap, personlige tanker/meninger og ikke pensum, for å svare på oppgavene.

  • Studentene beskriver analyseobjeket, men analyserer det ikke. På noen eksamener blir studentene bedt om å analysere noe, f.eks. tekster, bilder, reklamer eller lignende. Å beskrive analyseobjektet er ikke å gjøre en analyse av det. Det må tas i bruk teorier, modeller og begreper fra pensum for å gjøre det.

  • Studentene har ikke lest (nok) til eksamen. Det finnes studenter som tror at de kan slippe unna med minimalt med lesing, og at sensor ikke vil legge merke til dette, men de fleste sensorer ser fort om studentene ikke har lest nok til eksamen. Da huskes det ikke navn på teoretikere, det blandes begreper og det kombineres teorier som ikke kan kombineres. Husk derfor å lese godt til eksamen! Sensor setter alltid pris på studenter som har lest godt og kan mye.

 

Dette gir A på eksamen

Studenten viser stor forståelse av de relevante problemområdene og inkluderer alle relevante deler av pensum. Studenten har forstått teorier og begreper, og kan drøfte og bruke disse med stor selvstendighet. Det inkluderes ofte egne eksempler for å illustrere hvordan ting fungerer. Oppgaven henger godt sammen og har god flyt.

 

Dette gir F på eksamen

Helhetsinntrykket av en oppgave som får stryk er at studenten både har lest og kan veldig lite. Studenten har ikke forstått eller inkludert relevante tekster, teorier eller begreper. Oppgavene er som regel veldig korte. Ofte svares det ikke på flere av oppgavene. Det henvises ikke til pensum. Brukes det begreper fra pensum defineres disse feil eller ikke i det hele tatt. Teoretikere, begreper og teorier blandes eller brukes feil. Oppgavene inneholder mye synsing og studentenes personlige meninger. Analyseobjekter beskrives, men analyseres ikke.

(Artikkelen er basert på blogginnlegget «Sensor på skriftlig eksamen»)