(StudentTorget.no):

Mappeeksamen er en omfattende eksamensform, og hva en slik mappe skal inneholde, varierer i stor grad mellom studier og emner. Vi anbefaler derfor alle som skal ha mappeeksamen å lese oppgaveteksten og innholdsbeskrivelsen nøye. Det er allikevel flere tips som kan være lure å ta med seg, hvis du skal ha mappeeksamen dette semesteret. Sjekk de ut her!

 

Hva er en mappeeksamen?

En mappeeksamen, eller mappevurdering, er en vanlig eksamensform innenfor ulike fagretninger, spesielt de kreative fagene, som journalistikk, foto, grafisk design og lignende.

Mappeeksamen består av innleveringer, oppgaver eller arbeider du har gjort i løpet av semesteret. I tillegg skal du ofte levere en innleveringsoppgave som skrives i løpet av eksamensperioden, og/eller et refleksjonsnotat, der du argumentere for hva du har valgt å inkludere i mappen, og hvorfor du har valgt å gjøre det.

Mappen leveres i dag ofte digitalt, med eventuelle arbeider eller produkter du har lagd vedlagt.

 

Hvor lenge varer en mappeeksamen?

En mappeeksamen har varierende lengde. Ofte varer selve eksamensperioden i tre til ti dager. Arbeidene eller oppgavene som skal med i mappen, har du ofte jobbet med tidligere i semesteret.

Selve eksamensperioden brukes ofte til å jobbe med refleksjonsnotatet og/eller den siste oppgaven som skal legges ved mappen. Det er også mulighet for å forbedre eller gjøre endringer på tidligere arbeider/oppgaver. I enkelte tilfeller får du muligheten til å levere inn nye versjoner av oppgavene.


 

Tips til deg som skal ha mappeeksamen

Det er flere ting du burde ta hensyn til når du skal ha en mappeeksamen. Her er noen av disse:

Innhold: Les innholdsbeskrivelsen nøye. Hva skal være med i mappen? Det er viktig at du leverer inn alt som skal være med, ellers vil du blir trukket i karakter. Skal du gjøre et utvalg av oppgaver eller arbeider, er det viktig at det kommer frem hvorfor du har valgt disse, til fordel for noen andre.

Få tidlig oversikt over semesteret: Vet du allerede i begynnelsen av semesteret at du skal ha flere innleveringer eller arbeider som skal med i en mappeeksamen? Da lønner det seg å jobbe godt med disse allerede fra starten av, slik at de er klare for å legges rett i mappen når eksamen starter.

Tid: Hvor lang tid har du på å fullføre mappeeksamen? Vet du at du kun har noen dager på å gjennomføre oppgaven, men at du i tillegg skal levere inn tidligere arbeider fra semesteret som må forbedres? Da kan det lønne seg å gjøre dette på forhånd.

Utstyr: Ha alt du trenger av utstyr i orden før eksamen begynner. Dette kan for eksempel være en datamaskin, ulike dataprogrammer, kalkulator, batterier, skrivebøker, skrivesaker, med mer. Tar du en kreativ utdanning kan utstyrslisten være enda mer omfattende, og inneholde ting som kamera, redigeringsprogrammer, tegne- eller maleutstyr, og så videre.

Planlegg godt: Sett opp en tidsplan for eksamensdagene. Hva må du gjøre de ulike dagene for å komme gjennom alt du skal før eksamen skal leveres? Hva kan gjøres før eksamen begynner? Følg planen du har satt opp, og bruk tiden du har til rådighet godt.

Bruk korrekte kildehenvisninger: I oppgavetekstene skal det kildehenvises riktig, etter angitt stil. Henviser du til kilder i teksten når du skriver, og oppdaterer litteraturlisten underveis, sparer du deg selv for mye tid og arbeid mot slutten av eksamen. Husk at direkte sitater skal stå i anførselstegn, med henvisning til forfatter, år og sidetall rett etter. Ved parafrasering kan du oppgi kilder mot slutten av avsnittet.

Vis at du forstår og kan bruke pensum: I oppgavene er det viktig at du viser at du kan forstå og benytte deg av pensum, ikke bare gjengi det. Dette kan du blant annet gjøre gjennom bruk av egne eksempler, refleksjoner og diskusjoner.

Vi i StudentTorget ønsker alle studenter lykke til med (mappe)eksamen!