Eksamensperioden er i gang for fullt, og mange er kanskje allerede ferdige med eksamen og har tatt en velfortjent sommerferie.

De aller fleste studenter ønsker å gjøre det bra på eksamen, og noen vil dessverre prøve å jukse seg til en bedre karakter enn de egentlig fortjener.

Hva regnes egentlig som fusk? Hvor vanlig er det med fusk på eksamen? Hvilke grunner oppgir studenter for å jukse på eksamen?

Vi har tatt en titt på hva forskningen sier.

 

Hva er egentlig fusk?

Det finnes mange ulike måter å fuske på en eksamen.

 

Dette telles som fusk på eksamen:

 • Ukorrekte kildehenvisninger.

 • Plagiering: Du kopierer andre tekster eller oppgaver.

 • Selvplagiering: Du kopierer egne tekster eller oppgaver.

 • Ulovlige hjelpemidler: Du har med deg ulovlige hjelpemidler på eksamen, som fuskelapper, pensumbøker, mobiltelefon eller smartklokke.

 • Kommunikasjon: Du kommuniserer med andre studenter, ansatte eller lignende, i eller utenfor eksamenslokalet.

 • Eksamensoppgaven er utført av noen andre.

 • Du har samarbeidet med noen andre om å skrive oppgaven.

 • Eksamensoppgaven du leverer inn har vært levert inn tidligere, ved en utdanningsinstitusjon i Norge eller i utlandet.

 • Du forsøker å gjøre endringer på eksamen etter at den er levert inn og tiden er ute.

 • Du får tak i eksamensoppgavene i forkant av eksamen, og bruker disse til å få en god karakter.

 • Du blir tatt i å hjelpe andre studenter i å jukse.

 

Mer om hva som regnes som fusk på eksamen, og hva som skjer om du blir tatt i fusk, kan du lese her.

 

Hvor vanlig er det med fusk på eksamen?

Hvor vanlig er det egentlig å jukse på eksamen? 

En undersøkelse utført av Sentio for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas i 2019, viser at én av seks studenter har jukset på eksamen minst én gang.

Det antas at det kan være store mørketall, og at flere studenter har jukset, selv om de ikke oppgir dette i undersøkelsen (Universitas).

I en spørreundersøkelse, gjort blant 144 studenter ved University of Nevada, fant professorene Mark G. Simkin og Alexander McLeod ut at 60 prosent av alle business-studentene, og 64 prosent av de andre studentene, hadde jukset på eksamen tidligere.

Den viktigste grunnen for å jukse på eksamen, som ble oppgitt i undersøkelsen, var å ligge foran og gjøre det bedre enn de andre studentene.


 

Hvorfor jukser studenter på eksamen?

Det finnes ulike grunner til at studenter velger å fuske på eksamen. 

 

Her er de vanligste grunnene til at studenter jukser på eksamen:

 • Gode karakterer: Studenten ønsker seg en god karakter på eksamen, og er villig til å jukse for å få det.

 • Usikkerhet: Studenten er usikker på hva som skal til for å få en god karakter på eksamen. 


 • Mangel på kunnskap: Studenten er usikker på fagstoffet. Dette kan skyldes at fagstoffet ikke er gjennomgått godt nok, at pensumbøkene ikke er gode nok, eller at studenten ikke har satt seg godt nok inn i eller forstått stoffet.


 • Frykt for å mislykkes: Studenten er redd for å stryke, eller få en dårlig karakter på eksamen.

 • Konkurranse: Studenten ønsker å gjøre det bedre enn de andre studentene. 

 • Studenten har ikke øvd nok på eksamen: Studenten har ikke øvd nok, og ønsker å ta en snarvei til gode karakterer.

 • Prokrastinering og dårlig planlegging: Studenten har prokrastinert, og/eller har ikke klart å disponere tiden brukt under eksamensøvingen godt nok.

 • Studenten har ingen interesse for faget: Studenten mangler interesse for faget. Dette gjelder spesielt fag studenten ikke har valgt selv.

 • Liten sjanse for å bli tatt: Studenten tror sjansen for å bli tatt i fusk er svært liten, og velger derfor å utnytte muligheten.

 • Akseptert å jukse: Det er akseptert blant studentene å jukse på eksamen.

 • Normalisering av fusk: Studenten mener at det er vanlig å jukse, og ser ikke på dette som spesielt alvorlig, da det er mange studenter som jukser på eksamen.

 • Usikkerhet rundt regler ved universitetet eller høyskolen: Studentene er usikre på reglene som gjelder for fusk på eksamen, og ender derfor opp med å jukse på eksamen.

 • Ny teknologi: Teknologien utvikler seg raskt, og det tok tid før for eksempel smartklokker ble forbudt på eksamen.

 • Karriere: Studenten drømmer om en jobb, eller videre studier, hvor det er nødvendig med gode karakterer. 

 

Kilder: Universitas, Academic Integrity, Simkin, M. G. & McLeod, M. ( 2010). Why Do College Students Cheat? Journal of Business Ethics, volume 94, s. 441–453.