(StudentTorget.no):

Vi spurte psykolog Rigmor Mogård om hva som egentlig gjør det så skummelt å snakke foran andre mennesker?

- Frykten for å miste kontroll og avsløre nervøsitet er nok hovedforklaringen på hvorfor så mange er redde for dette. I en muntlig eksamenssituasjon kommer jo også frykten for å avsløre eventuell kunnskapssvikt og jernteppe i tillegg, forklarer Mogård.

Hun kan fortelle at de fleste som oppsøker henne har angst for skriftlig eksamen, men at for noen kan muntlig eksamen være en enda mer fryktinngytende tanke.

- De har ofte hatt negative opplevelser med muntlig eksamen tidligere, hvor de for eksempel har fått jernteppe eller begynt å gråte. Og naturlig nok er de redde for at det skal skje igjen.

- Hvilke råd pleier du å gi til studenter som har angst før muntlig eksamen?

- Jeg pleier å snakke om viktigheten av det å forberede seg godt på selve eksamenssituasjonen. For å håndtere den best mulig er det lurt å øve seg på eksamen. For eksempel kan man lage øvelser sammen med andre studenter. En annen ting som kan hjelpe er å oppsøke et rom som ligner på eksamenslokalet, og å øve seg på hvordan man skal sitte, sier psykologen.

 

Eksamen bare en vanlig arbeidsoppgave

Mogård pleier også å be studentene korrigere skrekkforestillingene de har angående eksamen. Eksamen er ingenting annet enn en arbeidsoppgave som må gjennomføres, på lik linje med andre oppgaver.

- Muntlig eksamen bør sees på som en dialog. En verbal samtale med faglig innhold, rett og slett.

En annen feiloppfatning mange eksamensstressede studenter har er at de må ha blikkontakt med sensor til enhver tid.

- Her bør man ta utgangspunkt i hva som er behagelig for den enkelte. Om man ikke er komfortabel med å sitte ”face to face” med sensor, kan det å sitte litt skrått være en løsning. Når man prioriterer å bli rolig og komfortabel blir kommunikasjonen med sensor mye bedre, anbefaler hun.

Det foregår mye på det indre plan hos studentene i en slik situasjon. Mange er stressa, redde for ikke å kunne hele pensum og de får ikke hvilt seg godt nok i dagene før eksamen. Her kan indre tankesetninger være til god hjelp.

- En må finne positive ting å si til seg selv, som ”dette klarer jeg” og ”pust rolig, det går bra”, avslutter Mogård.

 

Sensorens råd

Peter Cleaverly har vært sensor på muntlig eksamen ved flere anledninger, og påpeker hvor viktig det er å forberede seg godt.

- Mitt tips til studenter som skal opp i muntlig eksamen er å fokusere på mestring, framfor det som kan gå galt. En bør visualisere eksamenssituasjonen som noe positivt på forhånd.

Å visualisere situasjonen er én ting, men hva skal egentlig til for å lykkes når man skal opp i muntlig eksamen?

- Dersom en student er veldig tekstavhengig eller bærer preg av kun å reprodusere noe han eller hun har lært seg utenat, gir dette et negativt inntrykk. Jeg greier fort å se hvilke studenter som har forberedt seg godt, da muntlig eksamen jo er en eksamensform som handler om å kommunisere og strukturere informasjon, sier Cleaverly. 

Peters beste råd er å huske på viktigheten av å fokusere på mottakeren av informasjonen du ønsker å formidle. I tillegg bør en ha tenkt gjennom mulige spørsmål som kan dukke opp under eksamineringen.