Mange studenter er vant med bruk av laptop i undervisning og på eksamen fra videregående. Universitetene mener at ordningen fremdeles har for mange sikkerhetshull til å ta det i bruk.

– På videregående hadde alle bærbare PC-er som vi måtte ha med oss hver dag, og vi benyttet disse på alle prøver og eksamener. Da ble Internett koplet ut i de rommene som ble benyttete til prøvene, og så satt gjerne læreren bakerst i klasserommet og fulgte med på at ingen jukset.

Kristin Bjørlo Moe er førsteårsstudent på juss ved Universitetet i Bergen (UiB). Tidligere studerte hun ved  Ålesund videregående skole og hun er opprømt over å måtte gå tilbake til penn og papir for å ta eksamen ved universitetet.

– Det blir vanskelig med tidsbruken. Det går tregere å skrive for hånd, og det er vanskelig å redigere teksten. Dermed kan det bli til at det en leverer er rotete, sier Bjørlo Moe til Studvest.

 

Jobber med en løsning

 Per i dag gjennomføres det ingen skoleeksamener ved UiB med bruk av data, det er kun for studenter som har krav på spesiell tilrettelegging. Studvest har også vært i kontakt med Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim, og på begge stedene er bruken av PC til eksamen minimal.

– Studentene våre bruker ikke PC på eksamen. Vi vurderer nå konsekvensene det ville kunne få i muligheter til økonomi, trygghet og infrastruktur, men vi har ingen konkrete planer om å gjøre noe med situasjonen, sier Anne Rossvoll, studiedirektør ved NTNU.

Hun erkjenner overfor studentavisen at universitetene kan ha vanskeligheter med å innfri forventningene til de som er vant med bruk av data fra videregående.

– Det er mye arbeid, men det er gjennomførbart. Vi vil lage et system som både er motstandsdyktig mot juks og stabilt nok, slik at studentene ikke får problem under eksamen, forklarer Thomas Evensen, direktør ved IT-avdelingen ved UiB til Studvest.

Eksamen på PC er et av tre hovedsatsingsområdene i UiB sitt digitaliseringsprosjekt DigUiB. De to andre er digitale forelesninger og digitalt pensum. Etter planen skal et prøveprosjekt settes i gang i noen fag fra høsten 2011.

Kilde: Studvest