(StudentTorget.no):

1) Apostrof ved genitiv

Hovedregelen er at det ikke skal være apostrof ved genitivsuttrykk på norsk, heller ikke ved forbokstavord (initialord) eller ved hele tall.

Astrids bil, Blaises jakke, Percys bok, president Bushs reise, Tor Axel Buschs initiativ, EUs direktiv, FNs generalsekretær, BBCs sendinger, TV 2s program, Olav Vs regjering eller Olav 5.s regjering

Unntak:

a) Apostrofen kan likevel brukes i visse tilfeller: i forbokstavord som ender på liten bokstav og blir skrevet uten punktum, etter enkeltbokstaver, visse forkortinger og ord som er brukt mer tilfeldig som substantiv.

Ap's politikk, en pc's prosessor, bokstavene æ, ø og å's plass i alfabetet, Larsen & Co's firmabil, sitte's partisippformer

b) Apostrof markerer genitiv ved ord som slutter på -s, -x eller -z.

Vesaas' forfatterskap, SAS' ruteopplegg, Bordeaux' byvåpen, Grete Waitz' innsats, en avis' abonnenter


2) Apostrof kan markere at bokstaver mangler.

Kupper'n, Salmaker'n, fatter'n, 'n Per, gla'nyhet


3) Vi bruker apostrof i noen fremmedord fra fransk og i franske navn.

chargé d'affaires, Jeanne d'Arc, Côte d'Or


4) Dersom en forkorter et årstall til de to siste sifrene, skal det ikke stå apostrof.

Det var i 86 det hendte. Vinteren 99


5) Det bør være bindestrek, ikke apostrof i tilfeller som disse:

x-en, pc-en eller PC-en, cand.mag.-er, Opel Rekord-en, flere Per Olsen-er, alle Per Olsen-ene

 

Kilde: Norsk Språkråd