(StudentTorget.no):

Forkortinger skal ha punktum. (Vedtak februar 1999.) I ordbøker og opplistende publikasjoner kan en bruke forkortinger uten punktum for å spare plass.

Noen forkortinger skal aldri ha punktum. Det er forkortinger for mynt, mål og vekt (for eksempel kr, cm, kg) og initialord (for eksempel NRK, NHO).

I denne lista står bokmål før og nynorsk etter skråstreken.

 Forkorting Forklaring
AS aksjeselskap [aldri punktum; ingen skråstrek i nye firma]
ASA allmennaksjeselskap
bl.a. blant annet, blant andre / blant anna, blant andre
bnr. bruksnummer
ca. cirka
cand. kandidat [f.eks.: cand.jur., cand.med.]
(c.c.) skriv: kopi til
(c/o) skriv: adr.
daa dekar [aldri punktum]
d.e. 1) den eldre; 2) det er
Dep departement [i postadresser]
dept. departement
dm desimeter [aldri punktum]
d.m. denne måned / denne månaden
dvs. det vil si / det vil seie
edb elektronisk databehandling [kan også skrives EDB; aldri punktum]
e.f. etter fullmakt
el. eller
e.l. eller liknende / eller liknande
et. etasje
ev. eventuelt
f.eks. for eksempel
framh. [nynorsk] framhald
forts. [bokmål] fortsetter, fortsettelse
g gram [aldri punktum]
g. gate, gata
gnr. gardsnummer
(gt. = gata) skriv: g.
hoh. høyde over havet / høgd over havet
istf. i stedet for / i staden for
jf. jamfør
jnr. journalnummer
kb kilobit
kB kilobyte [aldri punktum]
(kfr. = konferer) skriv heller: jf.
kg kilogram [aldri punktum]
kgl.res. kongelig resolusjon / kongeleg resolusjon
kl. 1) klokka; 2) klasse
km kilometer [aldri punktum]
km/t eller km/h kilometer i timen [aldri punktum]
kr krone(r) [aldri punktum]
kst. konstituert
kto. konto
kWh kilowattime
l liter [aldri punktum]
lnr. løpenummer
m meter [aldri punktum]
m.a. mellom annet, mellom andre / mellom anna, mellom andre
maks. maksimal(t), maksimum
MB megabyte [aldri punktum]
mfl. med flere / med fleire
md. måned(er)/månad(er)
mill. million(er)/million(ar)
min minutt [aldri punktum]
ml milliliter [aldri punktum]
mm millimeter [aldri punktum]
m.m. med mer / med meir
(mnd.) Skriv: md.
moh. meter over havet
mrd. milliard(er)/milliard(ar)
mv. med videre
mva. merverdiavgift/meirverdiavgift
NB nota bene = vel å merke, legg godt merke til
nr. nummer
o.a. og annet, og andre / og anna, og andre
ofl. og flere / og fleire
osb. og så bortetter
osv. og så videre / og så vidare
ot.prp. odelstingsproposisjon
p.a. pro anno, per år
pr. eller per [aldri punktum etter per]
pga. på grunn av
ref. referanse, referat
rek. rekommandert
s sekund [også sek; aldri punktum]
s. side
s.d. se det / sjå det
stk. stykk
st.meld. stortingsmelding
st.prp. stortingsproposisjon
t time [aldri punktum]
t.d. til dømes
t.o.m. til og med
v. veg, vegen
v/ ved [f.eks.: v/Olsen]
(vn. = vegen) Skriv: v.

 

Korte råd om forkortinger

Skriv f.eks. og bl.a. uten mellomrom. I sammensetninger får forkortinger bindestrek: sommer-OL, tv-program I genitiv får forkortinger som NRK liten s: NRKs I initialord skal det ikke være punktum (NRK, NHO, EU, IT)


Kilde: Norsk Språkråd