(StudentTorget.no):

1a) Punktum etter konstaterende utsagn og bydesetninger

Det er i naturen Mattis henter sine impulser. Tei deg no, mor.

 

1b) Men ikke ekstra punktum etter setning som avsluttes med en forkortelse med punktum

Boka står oppført under Jeronimussen ofl.

 

2a) Punktum ved forkortelser, enkeltord

aug. (august), ca. (cirka), et. (etasje), ev. (eventuelt), fig. (figur), kl. (klokka), maks. (maksimum), md. (måned), mva. (merverdiavgift)


2b) Punktum ved forkortelser, flere ord

cand.philol., f.eks., f.Kr., m.a.o., m.m., o.a., o.l.

(punktum mellom hvert ledd når forkortelsene ellers ville kunne forveksles med ord eller andre forkortelser)

mht. (med hensyn til), moh. (meter over havet), ofl. (og flere), osv. (og så videre), pga. (på grunn av)

(bare ett punktum ved noen av de vanligste forkortelsene)


2c) Ikke punktum ved forbokstavord (initialord) og ved forkortelser for mål, vekt, mynt, grunnstoff og bøkene i Bibelen

NRK (Norsk rikskringkasting), SAS (Scandinavian Airline System); mm (millimeter), m (meter), ts (teskje), g (gram), hg (hekto); dk (danske kroner), kr (kroner), rbl (rubler), FIM/fmk (finske mark); Au (gull), He (helium); Luk (Lukas), Rom (Romerbrevet)


2d) Ikke punktum, men mellomrom som skille i store tall

50 000, 2 000 000

 

3) Punktum ved ordenstall og datoer

1. (første), 2. (andre), 10. (tiende)

Olav 5. (Olav den femte)

13.4., 7.7.2000 (merk: punktum etter dag og måned)

 

4) Punktum som skilletegn i tidsuttrykk

kl. 14.00 (eller kl. 1400)

 

5) Tre punktum markerer nøling eller uavsluttet periode eller ord

Han er vel ikke …? (mellomrom foran første punktum når ord er utelatt)

Hva f… gjør du her? (ikke mellomrom foran første punktum når bokstaver er utelatt)

 

6) Tre punktum markerer utelatelser i sitater

Bukken hadde han stelt med siden i vinter […], men nå var det gjort på en liten stund, og han skulle ikke se den mer.

 

Kilde: Norsk Språkråd