(StudentTorget.no):

Ordet preposisjon betyr foranstilling, og preposisjonene står normalt foran det eller de ord de hører til. Preposisjonene er små ord som markerer hvordan ledd forholder seg til hverandre i blant annet tid og rom, og de uttrykker eiendom og annen tilhørighet. Sier vi Boken ligger på bordet, forteller preposisjonen noe om forholdet mellom boken og bordet.
 
På samme måte uttrykker setninger som Dressen henger i skapet og Skiene står i kjelleren forholdet mellom dressen/skapet og skiene/kjelleren.
 
Setningen Han kommer om to timer sier noe om forholdet mellom to tidspunkter.
 
Sammen med andre ord danner en preposisjon preposisjonsuttrykk. Tidligere ble dette kalt komplement. Vi har et særskilt uttrykk for dette at preposisjonen står foran et annet ord eller flere andre ord. Vi sier at preposisjonen styrer ordet eller ordene. Preposisjon + styrelse danner altså til sammen et preposisjonsuttrykk. Et preposisjonsuttrykk er likeverdig med et adverbial, for det gir svar på spørsmål om når, hvor og hvordan noe skjer.
 
 
Her er eksempler på preposisjonsuttrykk:
 
I sengen, under bordet, over taket, etter frokost
 
De skal ligge hos oss.
 
Han er snart ferdig med å arbeide.
 
 
De viktigste preposisjonene er:
 
Av, bak, blant, etter, for, foran, fra, før, gjennom, hos, i, langs, mellom, mot, om, over, på, til, ved, under, uten.
 
Preposisjonene har forskjellig opprinnelse. Noen er hva vi kan kalle opprinnelige preposisjoner, mens andre opprinnelig har vært substantiv som bak (norrønt á baki = på ryggen av), hos, blant, mot er beslektet med henholdsvis "hus" og "møte". Gjennom og mellom er gamle dativformer i flertall. Atter andre preposisjoner er opprinnelig adjektiver, som nær og rundt, presens partisipper som for eksempel angående, vedrørende, eller adverb som før, siden, innen, uten. En rekke preposisjoner er sammensatte uttrykk som bortenfor, utenfor, innenfor eller delte uttrykk som for…skyld, for…siden, fra …av.
 
Iblant står preposisjonen etter styrelsen. Det gjelder særlig ved relative og spørrende pronomener som i setninger av typen Hvem snakket du med? Hva tenker du ? Den butikken han kjøpte hanskene i.
 
Merk at det heter å være enig med en person, men enig  i  et synspunkt. Derimot blir man enig om en forhandlingsløsning.
 
Det finnes en lang rekke faste uttrykk med preposisjoner, som for eksempel:
 
i anledning av, i mangel av
lengsel etter, etterspørsel etter
avsky for, behov for, motivert for
ha penger til gode hos en, søke hjelp hos en
hindre i, innsikt i
ta avskjed med, ta oppgjør med, økonomisere med
advare mot, vern mot
anmode om, beretning om, bevissthet om, kunnskap om, forsikre om
få makt over, oversikt over, herredømme over, være klar over
av mangel på, forskjell på, forklaring på, trygg på, tilgang på
adgang til, anledning til, forpliktelse til, innledning til, kjennskap til, trang til, utsikt til.
 
 
Kilde: Riksmålsforbundet