Gjennomsnittslønnen til masterkandidater er 35 000 kroner i måneden. Dette er en økning på 8,2 prosent fra 2009, skriver Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Beregningene er gjort på grunnlag av kandidatundersøkelsen, der studenter som fullførte mastergraden våren 2011 og har fått relevant heltidsjobb har oppgitt sin brutto månedslønn. I beregningene er det ikke tatt med overtid, bonus eller ekstrainntekter.

Studenter med mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag har høyest lønn etterfulgt av studenter med mastergrad innenfor helse- og sosialfag og naturvitenskap. Disse gruppene oppgir en brutto, ordinær månedslønn på mer enn 35 000 kr i måneden, skriver NIFU.

Studenter med bachelorgrad i økonomiske og administrative fag har lavest månedslønn.

 

Begynnerlønnen stiger

Gjennomsnittlig begynnerlønn for nyutdannede studenter med mastergrad har steget med 11 000 kroner fra 2001 til 2011.

Derfor kan det lønne seg å ta en mastergrad om man ønsker en godt betalt jobb.

 

FAGGRUPPE LØNN ANTALL RESPONDENTER
Humanetiske
og etiske fag
34 219 127
Pedagogikk
og lærerutdanning
34 919 143
Samfunnsfag 33 981 221
Jus 31 408 63
Økonomiske-
administrative fag
36 603 191
Naturvitenskap 35 285 414
Helse og sosial 36 137 187
Primærnæringsfag 33 670 21
Samferdsel etc. (37 060) 11
Idrettsfag 32 185 27
Bachelor, øko.admin. 28 037 57
Bachelor, ingeniør 34 157 236
ALLE 34 421 1698
MASTER TOTALT 35 002 1405