Før eller siden er det ett uunngåelig spørsmål som vil dukke opp i løpet av et vellykket jobbintervju.

Dersom din potensielle arbeidsgiver ønsker å ansette deg, vil han før eller siden spørre deg om hva du forventer å få i lønn. Dette er et avgjørende stadie i intervjuet hvor du potensielt kan tjene eller tape mange penger.

Det krever noe finesse og kunnskap om forhandlinger for å kunne få den best tenkelige lønnen og betingelsene i kontrakten.

Her kan du lære hvordan du skal ta fatt på prosessen med tre høyst velkomne tips fra ekspertene.

 

1. Ikke ta opp lønn for tidlig

Lønnsforhandlinger handler om timing, sier Jack Chapman, karrierekonsulent og forfatter av boka «Negotiating Your Salary: How to Make $1,000 a Minute».

– Tidspunktet for å snakke om lønn er når de sier at de ønsker å ansette deg til jobben. Før den tid har det ingen hensikt å diskutere det. Det kan også svekke dine sjanser for å få jobben hvis du priser deg helt ut.

– Ikke gi dem muligheten til å utelukke deg basert på lønnskrav, sier han.


Deb Koen er forfatter av boka «Career Choice, Change and Challenge» og visepresident i «Career Development Services», en nonprofittorganisasjon med base i Rochester, New York.

– Den største feilen blant jobbsøkere er tendensen to å forhaste seg med å ta opp tema rundt lønn og kompensasjon, sier Koen.


 

2. Hvis du blir spurt om lønn med en gang, skift tema

Hvis du ikke ønsker å svare på lønnsspørsmålet med en gang bør du skifte tema på en høflig måte. Eksempelvis kan du si:

Jeg ønsker ikke å begrense meg til et konkret lønnsnivå enda. Hvis det er ok for deg vil jeg helst fokusere på hvilken ressurs jeg eventuelt kan være for selskapet.

Eller du kan si:

Jeg er sikker på at vi kan komme til enighet angående lønn hvis det viser seg at jeg er rette mann for jobben. Jeg vil gjerne se om vi er enige om at jeg er det først.

– Dette er ikke noen ufin strategi. Å vente til en arbeidsgiver ønsker å ansette deg er et fornuftig strategisk trekk, sier Chapman. Du må vente til de virkelig ønsker å ansette deg. Da vil de også gjøre det som trengs for å få deg.

LES OGSÅ: Gjennomsnittslønn i 2013: Yrker i privat, kommunal og statlig sektor

 

3. Gjør forarbeid, og vær forberedt på å forhandle

Før du møter opp til intervjuet bør du vite hva som er gjennomsnittslønnen til stillingen i forhold til din erfaring og kompetanse. Du kan for eksempel bruke sjekke lønnsnivået under Yrkesbeskrivelser på StudentTorget.no, eller på mininntekt.no.

Når du har et jobbtilbud kan du starte og forhandle. Når arbeidsgiver foreslår en sum bør man ta deg godt tid, og vise at man tenker nøye gjennom forslaget. Dette vil holde arbeidsgiveren litt på pinebenken, og de stille sekundene kan være svært effektive.

I følge Chapman kan man også gjerne gjenta summen stille i en ettertenksom tone. Avslutningsvis kan du svare med sannheten om hva du synes ut fra hva du vet om lønnsnivået på tilsvarende stillinger i arbeidsmarkedet.

Høres veldig bra ut, Det var omtrent som jeg hadde forestilt meg eller Det var noe mindre enn jeg hadde håpet på.