Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at menn tjente 72.000 kroner mer i netto årsinntekt enn kvinner 2011.

På oppdrag fra Dagbladet har forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea beregnet hvor mye denne differansen utgjør etter 40 år i arbeidslivet. Forutsatt at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner forblir 72.000 kroner hvert år framover, vil dette beløpe seg til 2,7 millioner kroner om 40 år.

– Setter man av differansen årlig på en sparekonto og får to prosent avkastning (etter inflasjon), blir verdien av avkastningen 135.6593 kroner. Totalt summerer dette seg til over fire millioner kroner, sier Warloe.

 

Store kjønnsforskjeller

Ifølge SSB har lønnsforskjellene blitt mindre de siste 15 åra, men utviklingen går svært sakte. Noe av årsaken er at kvinner er overrepresentert i yrker med lav timelønn og mye deltid.

– I dag er imidlertid kvinner overrepresentert på en del av studiene som er mer karriereorienterte, som leger og jurister.

– Det er grunn til å tro at dette vil gi seg utslag i større involvering i arbeidsmarkedet for kvinner, som igjen vil redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn, sier Pål Schøne, forsker ved Institutt for samfunnsforskning til Dagbladet.


Han påpeker at det særlig er i småbarnsfasen kvinner og menn skiller lag på arbeidsmarkedet, siden kvinner trekker seg ut i lange perioder. Sammenlagt utgjør disse faktorene store summer over et livsløp.

Dette bekreftes av en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) som slår fast at selv i statusyrker fokuserer menn mest på karrieren.

Når høyt lønnede arbeidstakere gifter seg med en i samme yrkesgruppe, jobber menn og kvinner like mye fram til de får barn. Da setter kvinnen karrieren på vent, mens mannen jobber mer enn noen gang. Dette gjør at mannen tjener mer penger og får flere muligheter til kompetanse- og karriereutvikling.


 

Lønn ikke avgjørende for kvinner

Lønn havner langt ned på lista over prioriteringer når unge kvinner skal velge yrke, viser ferske tall fra Nordea.

Bare én av sju kvinnelige studenter setter «yrker med høy lønn» som et viktig kriterium når de skal velge studium, i motsetning til én av tre mannlige studenter som svarer det samme. Kvinner som søker seg til de typisk mannsdominerte yrkene, søker oftest på stillinger som er dårligere betalt enn jobbene som menn ender opp i.

I en fersk undersøkelse fra Nito, ingeniørenes fagforbund, sier ti prosent færre kvinner enn menn at godt betalte jobber er viktig ved valg av yrke.

– Statistikken viser at kvinnelige ingeniører generelt går ut i jobber som er litt lavere betalt enn menn. Startlønna for en ingeniør i privat sektor er nå for kvinner 397 986 kroner, mens den for menn er 419 909 kroner, sier informasjonssjef Jan Kjetil Johnsrud i Nito til Dagbladet.