Torsdag 22.11.2012 klokken 10:00 presenterer SSB oppdaterte skattetall for 2011. Nettavisen NA24 har allerede presentert tallene som viser hva nordmenn tjener i gjennomsnitt.

Tall fra SSB viser at heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 39.600 kroner per tredje kvartal 2011, som tilsvarer en årslønn på 475.200 kroner.

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle mannlige ansatte utgjorde 40.800 kroner per tredje kvartal 2011, mens tilsvarende månedslønn for kvinner var 34.800 kroner.

Se tabell for oversikt over gjennomsnittlig månedslønn og årslønn for heltidsansatte i de ulike yrkesgruppene.

 

Årslønnen opp 4,1 prosent

SSB beregner årslønn på grunnlag av avtalt månedslønn for tolv måneder i året pluss uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelse, naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger er ikke inkludert i beregnet årslønn.

Beregnet årslønn for alle ansatte utgjorde 453 000 kroner i 2011. Det tilsvarer 17 800 kroner (4,1%) mer enn i 2010.

Omlag 2,8 millioner personer i Norge mottok til sammen 963 milliarder kroner i lønnsinntekter i 2011. Det er en økning på 54 milliarder kroner (5,9%) fra året før.

Gjennomsnittlige skattepliktige lønnsinntekter utgjorde 348.200 kroner i 2011, som er en økning på 4,6 prosent fra 2010.


 

Mindre kjønnsforskjeller

Gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle mannlige ansatte utgjorde 40.800 kroner per tredje kvartal 2011, mens tilsvarende månedslønn for kvinner var 34.800 kroner.

Månedslønnen for kvinner som andel av menns månedslønn, økte fra 85 prosent i tredje kvartal 2010 til 85,3 prosent i tredje kvartal 2011.

I offentlig sektor var kvinners andel av menns månedslønn i stor grad uendret, mens i privat sektor økte kvinners andel av menns månedslønn fra 83 prosent i 2010 til 83,4 prosent i 2011.

Norske lederne hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 57.600 koner i 2011.

Håndverkere hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 33.400 kroner i 2011.

Ansatte i salgs-, service- og omsorgsyrker hadde en økning i månedslønnen fra 27 900 kroner i 2010 til 28.900 kroner i 2011.

Månedslønnen for ansatte i høyskoleyrker gikk opp fra 39.200 kroner til 40.600 kroner.