(StudentTorget.no):

Ny forskning viser at forventet inntekt er en svært viktig motivasjon for valg av utdanning. Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Dette bidrar sterkt til inntektsforskjellene mellom kjønnene. 
 
Resultatene er presentert i forskningsarbeidet “Preferences for lifetime earnings, earnings risks and nonpecuniary attributes in choice of higher education», av SSB-forsker Lars Johannessen Kirkebøen. 
 
 

Lønn viktigst for menn 

 
Resultatene viser at en økning i forventet livsløpsinntekt på en prosent øker antall mannlige søkere med omtrent 5 prosent og antall kvinnelige søkere med omtrent 2 prosent. 
 
Usikkerhet rundt fremtidig inntekt har også stor betydning for hvilken utdanning man tar. Særlig kvinner unngår å søke utdanninger med stor usikkerhet: 
 
- Det er for eksempel to forskjeller mellom siviløkonom- og lærerutdanning. Siviløkonomutdanningen har høy inntekt, men også mer usikker inntekt. Usikker inntekt virker negativt på folk og bidrar til at færre søker høyinntektsutdanninger. Folk liker å vite hva de får, sier Kirkebøen til Aftenposten.
 

LES OGSÅ: Menn tjener 72.000 mer enn kvinner

 
For å redusere usikkerheten fra siviløkonomnivå til lærernivå er kvinner villige til å redusere inntekten med 40 prosent, mens menn er villige til å redusere inntekten med omtrent 7 prosent.
 
Utdanninger med høy gjennomsnittsinntekt innebærer også større usikkerhet rundt inntekt. Dette bidrar sterkt til at færre søker høyinntektsutdanninger. 
 
Menn velger utdanninger som i snitt har 10 prosent høyere inntekt. Dersom menn la tilsvarende vekt på inntekt og risiko som kvinner gjør, ville forskjellene vært omtrent utlignet. 
 
Valg av utdanning styres også av andre forhold enn inntekt. For eksempel er det forskjeller i hvilke utdanninger som er tilgjengelige for søkerne. Varighet og innhold i studiene, studiested, medstudenter og krav til innsats er også variabler som er med på å bestemme hvilket studie man velger. 
 
Kirkebøen beskriver valg av utdanning som valg av «pakker» bestående av et sett av slike variabler. Modellen baseres på søkerdata fra Samordna opptak i årene 2004-2009. 
 

LES OGSÅ: Disse studiene gir høyest startlønn


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: