I tidligere undersøkelser har konsulentbransjen vært den bransjen hvor menn har tjent betydelig mer enn kvinner.

Norges Handelshøyskoles (NHH) arbeidsmarkedsundersøkelse for 2012 viser at denne trenden har snudd. Undersøkelsen ble gjennomført ved årsskiftet 2012-2013 og inkluderte svar fra 214 kandidater som ble uteksaminert fra NHH våren 2012.

Blant de kvinnelige konsulentene som ble spurt, var snittlønnen 445 917 kroner, mens snittet hos mennene lå på 432 954 kroner. Det utgjør en forskjell på 1,8 prosent, eller 12 963 kroner i året.

– Dette var både spennende og gledelig, sier Kenneth Fjell, dekan for masterutdanningen ved NHH i en pressemelding.

Han tror at årsaken til utviklingen antagelig er sammensatt.

– Konsulentbransjen er knallhard og markedsorientert, så jeg vil tro at både kompetanse og prioritering av jobb kontra fritid veier tungt i lønnsdannelsen. En mulig spekulasjon er at kvinner og menn nå er relativt like langs disse dimensjonene og at vi framover vil se svingninger rundt en relativt kjønnsnøytral lønn, sier han.

– Undersøkelsen viser også at 93 prosent av de som startet jobbsøket før de var ferdig utdannet fikk tilbud om jobb før de var ferdig med studiene. Totalt har 96,1 prosent av de som har søkt arbeid også fått relevant arbeid.

 

Andre funn fra undersøkelsen:

  • Sosiale medier er fortsatt ubetydelig som arena for jobbsøk.

  • Økning i andel offentlig ansatte, spesielt blant kvinnene.

  • Reduksjon i andel ansatt i Oslo og økning i andel ansatt i Bergen.

  • Fortsatt nedgang i andel som ansattes innen bank og finans.

  • Fortsatt lønnsvekst, men nedgang i verdien av ekstrainntekter og goder.

  • Betydelig høyere lønn utenfor Norge.

  • Vesentlig lønnsvekst i olje og gass-sektoren.

  • Utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i konsulentbransjen.