Frivillige verv under studietiden kan gi nyttige erfaringer, referanser og et godt nettverk, men er ikke veien til høy lønn etter studiene.

Det er konklusjonen av en undersøkelse foretatt blant fjorårets uteksaminerte studenter ved NTNU, hvor målet var å kartlegge lønns- og arbeidssituasjon etter fullført utdanning, skriver adressa.no.

Undersøkelsen viste at studenter med A i karaktersnitt tjener hele 141.112 kroner mer i sin første jobb enn de med et snitt på B eller C, ifølge undersøkelsen som er gjennomført av studentorganisasjonen Bindeleddet.

Studenter som ikke hadde hatt verv i studietiden tjente i snitt 33.000 kroner mer i første jobben enn de som hadde hatt verv.

Bindeleddet skriver i sin oppsummering at funnene er interessante, fordi mange bedrifter tvert i mot sier de legger stor vekt på engasjement utenfor studiet. Resultatene i undersøkelsen samsvarer også dårlig med tidligere års undersøkelser.

 

Uansett nyttig

Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, har tidligere uttalt til StudentTorget at han mener karakterene under studiene forblir det viktigste i første prosess når jobbsøkere kjemper om en stilling, men at frivillige verv kan komme til nytte i neste sileprosess.

– Det er ofte flere som kommer gjennom nåløyet når arbeidsgiver har sett på utdannelse og karakterer og da begynner en å se på andre ting og da kan arbeid fra studietiden være med på å skille noen kandidater fra andre, sier han.

 

Han påpeker at jo mer relevans arbeid under studietiden har til jobben en søker i fremtiden, jo bedre er det, men det finnes fordeler utover dette.

– En skaper nettverk, referanser og ikke minst jobberfaring, sier Hellsten og legger til at betalt arbeid selvsagt også er et pluss i studietiden.

Viktigheten av frivillige verv er også avhengig av hvilken bransje og stilling man søker seg til. Hos noen bransjer er dørene trange og konkurransen hard.

– I profesjonsstudier som medisin og odontologi ser man nok mer på resultater fra studiene, mens i flere trainee-stillinger er det veldig viktig å ha vært aktiv ved siden av studiene.

– I noen stillinger skal man inn i flere ulike avdelinger, og arbeidsgiverne trenger kandidater som har holdt mange baller i lufta. Da blir frivillige verv tillagt mye vekt, mener Hellsten.


Han tror også at erfaringene man har hentet fra frivillige verv kan gi jobbsøkere en historie å fortelle under et jobbintervju.

– Her gjelder det å bli en god storyteller om seg selv, og å trene seg på å presentere arbeidet man har gjort. Sånn sett kan ”ikke-relevante” frivillige verv bli viktige i en jobbsituasjon.

– Man må ha noe mer å fortelle enn at det ser bra ut på CV’en. Her gjelder det også å være tydelig på valgene man har tatt.


Han minner også om at det er stor forskjell på å være registrert som medlem og kunne viste til konkret engasjement i en organisasjon eller forening.

– Uansett bør man engasjere seg ut i fra egne interesser, råder han.