Innsatsen du legger i det å få gode karakterer i løpet av studietiden, kan gjenspeiles i lønnsnivået du har langt ut i arbeidslivet, viser en fersk studie fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

De som lå blant de topp fem prosent beste i sin avgangsklasse, fikk også bedre timelønn og hadde en 20 prosent høyere årslønn sammenlignet med de som lå i bunnsjiktet.

– Det tyder på at utdanningssystemet måler noe av det samme som arbeidslivet er villig til å belønne, sier Erling Barth, forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) til forskning.no.

ISF har analysert lønnsforskjellene mellom siviløkonomer, sivilingeniører, samfunnsøkonomer og jurister ved ulike høyskoler og universiteter i Norge, fra 1970 til 2008.

De har kartlagt lønnsforskjellene mellom kandidater uteksaminert fra Norges Handelshøyskole, NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Kandidatene i undersøkelsen var like gamle da de studerte, og har tatt samme utdanning.

De som får best godtgjørelse for å ha toppkarakterer er siviløkonomene, mens juristene kommer nest best ut.

Jo høyere karakterer, jo høyere er andelen av doktorgrad. Overraskende er det derfor at de med doktorgrad har en lavere lønn enn de med mastergrad, drøyt ti prosent lavere lønn.

Grunnen til lavere lønn hos de med doktorgrad kommer av at de jobber i næringer med lavere timelønn. Dette funnet gjaldt for alle de fire utdanningsgruppene.