Den ferske Kandidatundersøkelsen fra NIFU viser at det er en del forskjeller mellom ulike utdanningsgrupper når det gjelder hvilken lønn de får som nyutdannet.

De høyeste startlønnene finner vi blant kandidater i økonomisk-administrative fag, sivilingeniører og kandidater i samferdsel og sikkerhetsfag. De hadde en gjennomsnittlig månedslønn rundt 40 000 kroner.

Kandidater i den lille gruppen samferdsel og sikkerhetsfag kommer best ut, med en månedslønn på hele 45 000 kroner. De laveste lønnene finner vi innenfor humanistiske og estetiske fag, juridiske fag og idrettsfag, der gjennomsnittslønnen ligger i overkant av 35 000 kroner.

Den gjennomsnittlige månedslønnen for alle nyutdannede mastergradskandidater lå på 38 600 kroner i 2013. Dette er en økning på 3610 kroner (10,3%) fra 2011.

Nyutdannede kvinnelige høyere grads kandidater hadde 6,0 prosent lavere lønn enn de mannlige kandidatene. Lønnsforskjellen mellom kjønnene har faktisk økt med 1,1 prosent fra Kandidatundersøkelsen 2011, da den lå på 4,9 prosent.

Tidligere analyser av kandidatundersøkelsene viser at lønnsforskjellene også øker utover i yrkeskarrieren.

Noe overraskende er det at kandidater med lærerutdanning og utdanning i pedagogiske fag i hele perioden har hatt lønninger som ligger over gjennomsnittet, mens juristene har hatt lønninger som er lavere enn gjennomsnittet.

Dette kan ha sammenheng med at kandidater med lærerutdanning og utdanning i pedagogiske fag er godt voksne mennesker med en gjennomsnittsalder på 36 år, mens juristene bare er i underkant av 28 år.

Her er oversikten over gjennomsnittslønn for nyutdannede masterkandidater basert på ulike utdanningsgrupper:

 

Utdanningsgruppe Gjennomsnittlig månedslønn
Samferdsel- og
sikkerhetsfag
45 000
Sivilingeniører 40 700
Økonomiske og
administrative fag
39 500
Naturvitenskapelige fag,
håndverksfag og
tekniske fag
39 400
Lærerutdanninger og
pedagogikk
39 100
Helse- og
sosialfag
38 800
Realister 38 100
Samfunnsfag 38 000
Primærnæringsfag 37 100
Humanistiske
og estetiske fag
36 100
Juridiske fag 36 100
Idrettsfag 35 200
Alle
utdanningsgrupper
38 600

 

OM TABELLEN: Viser brutto, ordinær månedslønn for heltidsansatte kandidater november 2013. Overtid, bonus eller ekstrainntekter er ikke inkludert.

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2013 (NIFU)