Alle som tjener egne penger må du ha frikort eller skattekort, fra det året man fyller 13 år. Hvis du i løpet av året ikke tjener mer enn frikortgrensen på 55.000 kroner klarer du deg med frikort.

Det er en type skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt av lønnen din.

– Hadde du frikort i fjor, trenger du ikke bestille dette i år. Arbeidsgiver henter frikortet direkte fra Skatteetaten, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen.

Er det første gang du trenger frikort, må du huske å bestille det på skatteetaten.no. Hvis ikke, trekker arbeidsgiver hele femti prosent av lønnen din. Du må være e-bruker for å bestille frikort.

 

Hvis du tjener mer enn 55.000 kroner

Hvis du vet at du kommer til å tjene mer enn frikortgrensen på 55.000 kroner i løpet av året, bør du bestille skattekort.

– Tjener du mer enn 55.000 kroner må du betale skatt. Da anbefaler vi at du bestiller skattekort.

– Skatten du betaler i løpet av et inntektsår blir den samme om du bruker frikort først og så bestiller skattekort, eller bestiller skattekort med en gang du vet at du kommer til å tjene over 55.000 kroner, forklarer Bergeland Jebsen.

Har du brukt frikort før du bestiller skattekort, blir det en høyere trekkprosent på det du tjener over frikortgrensen.

– Vi anbefaler derfor å søke om skattekort i god tid før frikortgrensen er nådd, sier Bergeland Jebsen.

Hvis du ikke bestiller nytt skattekort, vil arbeidsgiver trekke femti prosent skatt av inntekten du tjener utover frikortet. Betaler du for mye skatt, vil beløpet bli tilbakebetalt ved skatteoppgjøret året etter.


 

Husk å fordele beløpet mellom arbeidsgiverne

Har du flere arbeidsgivere må du huske å fordele frikortbeløpet og bestemme hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke. Du kan fordele frikortet fordeler på skatteetaten.no.

– Når en ny arbeidsgiver henter frikortet ditt, får du beskjed via e-post eller sms. Det er bare arbeidsgivere som har bedt om frikortet ditt, du kan fordele beløpet til, sier pressesjef i Skatteetaten, Merete Bergeland Jebsen.