StudentTorget gir deg her en oversikt over hva man gjennomsnittlig tjener i ulike yrker.

Disse tallene er gjennomsnittslønn og bør kun sees på som cirkatall, da fartstid i yrket og hvilken utdanning du har kan utgjøre store forskjeller innen de ulike yrkene.

Statistikken er utført av forskerforbundet i januar 2012.

 

Kommunal sektor:

Annet 536 500
Antikvar 425 000
Arkeolog 454 330
Arkivar 439 674
Daglig leder / etatsjef / direktør 580 799
Fagkonsulent 386 500
Fagleder 488 800
Forfatter 491 270
Forsker 515 000
Forskningsassistent 377 500
Fylkeskonservator 547 000
Førstekonservator 502 100
Ingeniør 472 000
Klinisk ernæringsfysolog 464 800
Kommunalsjef 670 000
Konservator 454 988
Konsulent 395 290
Koordinator 438 731
Kultursjef 580 000
Kurator / museumspedagog 407 740
Lektor 527 000
Mellomleder / avdelingsleder 571 377
Museumsbestyrer 458 459
PP- rådgiver 503 500
Prosjektleder 421 797
Rådgiver 465 944
Seniorrådgiver 512 252
Spesialkonsulent 402 700
Spesialrådgiver 534 492

Totalt 474 411

 

Privat sektor

Arkivar 424 682
Avdelingsingeniør 434 364
Bibliotekar 411 146
Daglig leder / generalsekretær 555 150
Direktør 705 228
Fagkonsulent 404 421
Fagleder 515 958
Formidlingskonsulent 389 669
Forsker I (seniorforsker; toppstilling) 623 435
Forsker II (førstestilling) 550 041
Forsker III (grunnstilling) 474 030
Forskningsasistent 388 486
Forskningskoordinator 568 074
Forskningssjef / -leder 697 480
Førstekonservator 517 186
Førstekonsulent 428 308
Førstelektor / førsteamanuensis 557 745
Hovedbibliotekar 473 886
Høyskolelektor / amanuensis 496 998
Ingeniør 402 815
Journalist / forfatter 462 167
Klinisk ernæringsfysiolog 466 785
Kommunikasjonsansvarlig 522 450
Konservator 445 248
Konsulent 430 643
Kurator / museumspedagog 406 470
Ledende ernæringsfyisolog 517 270
Mellomleder / avdelingsleder 579 120
Meteorolog 382 500
Museumsbestyrer 464 142
Museumskonsulent 372 078
Overingeniør 508 024
Postdoktor 500 509
Professor (dosent) 655 863
Prosjektleder 483 665
Redaktør 468 618
Rådgiver 257 465 504
Seniorrådgiver 566 957
Spesial / seniorkonsulent 543 699
Spesialbibliotekar / avdelingsbibliotekar 451 680
Spesialfysioterapeut 277 3 97
Spesialiststilling 528 475
Spesialrådgiver 597 418
Stipendiat 403 517
Utvikler / planlegger 566 517

Totalt 520 461


 

Statlig sektor

Avdelingsleder 568 857
Rektor 803 533
Høyskolelærer 458 943
Høgskolelektor 502 019
Universitetslektor 479 399
Amanuensis 497 159
Førsteamanuensis 531 552
Høgskoledosent 590 667
Professor 666 433
Stipendiat 403 408
Vitenskapelig assistent 385 400
Kontorsjef 530 684
Personalsjef 600 275
Økonomisjef 516 640
Administrasjonssjef 519 113
Underdirektør 591 418
Avdelingsdirektør 701 005
Direktør 799 148
Konsulent 360 592
Arkivleder 476 920
Hovedbibliotekar 468 869
Avdelingsingeniør 407 792
Overingeniør 454 909
Sjefingeniør 681 793
Forsker 464 191 - 556 667
Forskningssjef 674 581
Prosjektleder 508 655
Senioringeniør 504 590
Forsker 629 359
Studiesjef 570 200
Førstelektor 537 094
Universitetsbibliotekar 484 360
Førstebibliotekar 515 495
Seksjonssjef 578 164
Avdelingsdirektør 663 300
Postdoktor 481 220
Statsmeteorolog 458 512
Seniorkonsulent 451 615
Seniorrådgiver 526 943
Stipendiat 442 519
Professor 733 200
Avdelingsleder 559 720
Førstekonsulent 405 694
Bibliotekar 390 235
Rådgiver 459 479
Seniorrådgiver 549 375
Studieleder 580 108
Dekan 735 088
Instituttleder 725 367
Regiondirektør 648 267
Feltarkeolog 405 800
Spesialbibliotekar 425 747
Dosent 602 707

Totalt 530 486


Kilde: www.forskerforbundet.no