Alle som mottar lønn, må betale skatt. Skattepengene går blant annet til det vi kaller ’felles goder’, som skoler, veier og sykehus.

Skatt gir deg også pensjonspoeng, slik at du får mer i pensjon når du blir eldre og slutter å arbeide.

Du har plikt til å betale skatt når du har lønnet arbeid. Hvis du arbeider ”svart”, det vil si uten å betale skatt av lønnen du får, kan du få problemer med både skattemyndighetene og politiet.

 

Skatten blir den samme uansett trekkprosent

Skattetrekk av lønnen er en foreløpig skattebetaling. Skatten du betaler til slutt, blir den samme, om du blir trukket mye eller lite på forskudd.

Er det trukket for mye skatt, får du penger tilbake. Er det trukket for lite, må du betale restskatt. Dette skjer året etter du har betalt skatt for.

 

Skattekort

Når du skal begynne i jobb, må du skaffe deg skattekort. Skjema for å søke om skattekort får du på Skatteetatens hjemmesider.

 

Ta vare på lønnslippen

Når du søker om skattekort for første gang, skriver du hvor mye du tror du kommer til å tjene det året du skal ha skattekort for.

Skattekortet leverer du til arbeidsgiveren. Det er arbeidsgiver som skal sørge for at du blir trukket i skatt, men du må også kontrollere selv at du blir trukket.

Om arbeidsgiver ikke betaler inn din skatt så er det viktig å ta vare på lønnslipp som viser at du er trukket av arbeidsgiver. Om du ikke har noen dokumentasjon så kan du risikere å måtte betale inn skatten en gang til. Hvis du slutter i jobben, må du ta med skattekortet til neste arbeidsgiver.


 

Endret skattekort

Hvis du senere på året ser at du kommer til å tjene mer, eller kanskje mindre enn du trodde, sender du inn krav om endret skattekort. Du kan også søke om endret skattekort på Skatteetatens hjemmesider.