(StudentTorget.no):

Flygeledere tjener mest med 568.000 kroner i startlønn det første året etter uteksaminering.

DISSE YRKESGRUPPENE TJENER MEST:
 1. Flygelederutdanning: 568.000 (tillegg: 70.000)
   
 2. Industriell økonomi: 464.000 (tillegg: 50.000)
   
 3. Siviløkonom (NHH): 458.000 (tillegg: ca.68.000)
   
 4. Aktuar-utdanning: 450.000 (anslag)
   
 5. Siviløkonom(BI): 445.000
  (tillegg. 52.000)

   
 6. Jus: 380.000 (tillegg ikke inkludert)

 Kilde: Finansavisen

En oversikt i Finansavisen viser at nyutdannede flygeledere er den yrkesgruppen som rager øverst på listen over høyest startlønn. En gjennomsnittlig startlønn for nyutdannet flygeleder ligger på 568.000 kroner.

På andreplass følger NTNU-studiet Industriell økonomi, med en startlønn på 464.000 kroner i året. Også tredje- og femteplassen på listen går til økonomiutdannelser, henholdsvis siviløkonomistudiene ved Norges Handelshøyskole og BI.


Anbefaler aktuarutdanningen

I Norge i dag er mange av toppstillingene innehatt av siviløkonomer, men det kan virke som at metningspunktet nå kan være nådd for denne typen kvalifikasjoner.

– Det er overproduksjon av siviløkonomer i Norge og utlandet. Hvis jeg skulle anbefale utdanninger til noen i 20-årene med åpent sinn, ville jeg forslått de litt sjeldnere fag som aktuar eller farmasøyt. Du får høy lønn, sikker stilling og arbeidsgiverne står på hodet for å få tak i deg, sier hodejeger Steinar Hopeland til Finansavisen.

En aktuar jobber med forskningsmatematikk og risikoanalyser. Denne typen utdanning finner man på fjerdeplass på listen med 450.000 kroner i startlønn.


 

Ferske økonomer tjener best ute

Hopeland har over 25 års erfaring med lederutvelgelse, og har sett tydlige endringer i løpet av sin tid i bransjen.

– Da jeg begynte i bransjen i 1984, var topplederstillingene fordelt på fire grupper; siviløkonomer, jurister, sivilingeniører og de med lavere eller helt uten utdanning. Siden har siviløkonomene stormet inn og tatt over.

Siste arbeidsmarkedsundersøkelse ved NHH, viser at siviløkonomene som har tatt seg arbeid i utlandet får høyere startlønn enn de som har blitt i Norge. Utenlandsansatte tjener 471.000, mot 457.000 for alle kandidater.

Kilde: Finansavisen