Det er bransjeforeningen for siviløkonomer Econa, som har foretatt sin årlige lønnsstatistikk for 2013.

Medlemmene er hovedsaklig siviløkonomer eller økonomer med masterutdanning, og Econa kartlegger deres lønn- og karrieresituasjon.

For første gang har bransjeforeningen undersøkt hva karakterer har å si for lønnsnivået til sine medlemmer.

Rapporten viser at de med toppkarakteren A tjener inntil 38.000 kroner mer enn de med karakteren B. Har du en gjennomsnittskarakter på D derimot, kan du gå glipp av så mye som 60.000 kroner i løpet av ett år.

 

Kommer av økt konkurranse

Å belønne ansatte etter hvilken karakter de har, kommer av økt konkurranse mellom bedriftene for å sikre seg de flinkeste nytutdannede.

Analytiker i Econa, Atle Kolbeintveit understreker at privat sektor peker seg mest ut i forhold til belønning av karakterer, da disse ofte arbeider etter markedsstyrte priser, spesielt innen konsulenttjenester.

– Karakterer er adskillig viktigere for å kunne si noe om lønnsnivået i privat sektor enn offentlig sektor. I og for seg ikke spesielt overraskende, siden prisen på arbeid er mer markedsstyrt i privat sektor. I konsulentbransjen er det en tendens til at karakterer er spesielt viktig, sier Kolbeintveit.

Kommunikasjonsdirektør Anne-Stine Talseth i bemanningsselskapet Adecco Finans, forteller at dette også forekommer innenfor offentlig sektor, da noen yrker er mer ettertraktet enn andre.

Den store etterspørselen av ingeniører i landet bidrar til at spesielt denne gruppen opplever at gode karakterer kan gi økt lønn.

– Lønnsspennet i Norge er i utgangspunktet ikke veldig stort, men det er likevel en markant forskjell mellom enkelte yrkesgrupper. Spesielt yrkesgrupper preget av høye kompetansekrav og høy produktivitet i privat sektor skiller seg ut med solid lønn.

– Dette gjelder kanskje spesielt yrker som ingeniør, økonom og jurist. Og på grunn av konkurransen fra privat sektor blir lønnen for disse gruppene høy også i offentlig sektor, sier Talseth.

I følge Econa er oljeindustrien blant de mest ettertraktede yrkene i Norge. Her hadde nyansatte med A i snittkarakter en startlønn på 669 600 kroner i året. De med snitt på B, hadde en startlønn på 600 000 kroner på det meste.


 

Lettere å få jobb med gode karakterer

Det er et kjent fenomen at det kan være vanskelig for nyutdannede å finne relevant jobb etter utdanning. Har du gode karakterer på vitnemålet sammen med relevant utdanning, kan dette være inngangsnøkkelen til jobben du ønsker.

– For bedrifter er karakterer en av flere måter å vurdere kvalifikasjonene til nyutdannede jobbsøkere, og i markeder preget av hard konkurranse er det viktig å få de dyktigste medarbeiderne for å lykkes.

– Å tilby dyktige jobbsøkere en god lønn er derfor en måte å tiltrekke seg de beste medarbeiderne. Studenter på jakt etter drømmejobben er i samme situasjon. Gode karakterer er ofte viktige for å være aktuelle for stillinger med mange søkere, forteller Talseth.

Samtidig påpeker hun at selv om toppkarakterer kan ha mye å si for en eventuell ansettelse og lønn i en bedrift, avhenger også dette av hvilken bransje du søker deg til.

Hun mener at gode karakterer ikke er en god nok grunn alene til å kvalifisere til en jobb. Erfaring eller personlig engasjement kan ofte veie tyngre.

– I juristmiljøet har karakterene tradisjonelt spilt en veldig viktig rolle og er konkurransen hard nok kan en desimal opp eller ned på snittet være avgjørende for om man får en jobb eller ikke. Andre steder legger man mer vekt på personlige egenskaper og hva man har gjort utenfor studiet.

– Det hjelper for eksempel lite å ha toppkarakterer fra NHH hvis du ikke har hatt et eneste verv i studietiden. Da går vi ofte heller for personen med B-er og C-er, men med en CV som oser engasjement, avslutter Talseth.