(StudentTorget.no):

Om du er ferdig utdannet og ute etter en fulltidsjobb eller er student og trenger deltidsjobb må du å igjennom akkurat samme prosess: Sende søknader, sette opp CV og gå på jobbintervju. Følger du disse tipsene skal du ikke se bort i fra at du får jobben du ønsker deg: 

 

Pass på at du er kvalifisert

Finn ut om du har de kvalifikasjonene som kreves for stillingen du ønsker å søke på. Ikke bare søk fordi det er en jobb du ønsker deg. Du må være rett person for jobben. Det er viktig at du forstår kravene i stillingen og skjønner hva de som søker etter nye medarbeidere er på jakt etter. 

 

Skriv ny jobbsøknad for hver jobb du søker 

Husk at jobbsøknaden skal tilpasses hver enkelt stilling du søker. Masseproduksjon er fy-fy. Dessuten kommer arbeidsgiver til å se at dette er en søknad som er sendt til mange, bare at mottaker er forandret. Søknaden bør ikke være på mer enn en side. Husk å få fram hvorfor du passer til denne stillingen og hvilke kvalifikasjoner du har. 

 

Bygg en god CV og presenter den godt

Selv om du har mye jobberfaring vil ingen orke å ta en titt på CV-en din om du presenterer den på en uorganisert måte. Vær kortfattet, men detaljert. Forklar hvilke ansvarsområder du hadde og hvilke ferdigheter du opparbeidet deg i de tidligere jobbene, uten å forklare alt i den minste detalj. Ønsker du å utdype er intervjuet den perfekte arena. 

 

Gjør hjemmeleksa di

Det er viktig å lese seg opp på bedriften du søker jobb hos. Vær forberedt på at du vil få spørsmål hva du vet om de om du blir innkalt på intervju. Greier du å svare godt på dette skjønner også arbeidsgiveren at du er interessert i bedriften og jobben. 

 

Bruk passende kroppsspråk under intervjuet

Bruk et passende kroppsspråk under intervjuet. Ha øyekontakt med den som intervjuer deg, unngå å gjespe og vær rak i rykken.

 

Match personligheten til den som intervjuer deg

Dette betyr ikke at du skal mime etter vedkommende, mens snarere å følge etter han når det kommer til tonen på intervjuet. Hvis han som intervjuer er veldig formell, må du også være det. Merk deg også tonen på stemmen hans og match denne.  Sørg for at dette blir naturlig. Dette vil skape en forbindelse mellom dere og vedkommende vil føle at dere har noe til felles. 

 

Still spørsmål 

Sørg for å tenke igjennom noen spørsmål du ønsker å stille om bedriften. Dette viser at du er interessert arbeidsplassen. Du kan for eksempel stille spørsmål om ytelser til ansatte eller overtid, men inkluder også spørsmål som viser at du er kjent med selskapet. For eksempel om du har lest at bedriften nettopp har vunnet en pris, omtal dette.